Orkater

Orkater: AsVers. Starling Records (BVHaast) 08-026487-10 De Mexicaanse Hond: Kaatje is verdronken. Starling Records 08-026530-10

Het moet tijdens de voorstellingen van AsVers, de laatste produktie van Orkater, vaak een heidense herrie zijn geweest. Ik was er niet bij, maar kan het me voorstellen, want op de zojuist verschenen cd breekt regelmatig een ondefinieerbaar kabaal uit, terwijl ook de piepende deuren, de losse tuba-noten, het schiettent-salvo, het ritmische geborrel en de percussie-dreunen aan de algehele kakofonie bijdragen.

Maar temidden van al die theatrale heisa vindt men de ironisch verstilde momenten: een compleet met gefloten intro aangeheven pastiche op een wandelliedje, een cowboy-song met het bijpassende sjok-ritme en woorden die alleen maar klanken zijn geworden (“gare, gare rapen, zwarte drop / kom dan paardje, in galop”) en een uiterst fraaie Comedian Harmonists-imitatie onder de titel Weisze Kamele. Omdat nergens de verhaallijn van het cartooneske sprookje is vastgelegd, blijft de betekenis van veel van de andere tracks helaas duister.

Van de succesvoorstelling Kaatje is verdronken van de geestverwante Mexicaanse Hond verscheen eveneens een cd, maar hierop staan slechts drie nummers: een aanstekelijk country-nummer van Link Wray met een prominente rol voor de mondharp en twee smartlap-parodieën van de gebroeders Van Warmerdam. Ook hier vormt de toegewijde ernst van de vertolkingen een voorname attractie. Zo gemakkelijk is het niet om met een uitgestreken stem het lot van het meisje uit het lied De Schreeuw te bezingen: “Ze werd begroet door snoek en aal / op de bodem van 't kanaal.”

    • Henk van Gelder