Onderzoek naar corruptie bij afvalverwerker

LEEUWARDEN, 1 JUNI. Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar mogelijke corruptie bij het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF), een samenwerkingsverband van alle 31 Friese gemeenten op het gebied van afvalverwerking.

Vrijdag werden bij de OLAF-kantoren in Leeuwarden en in Heerenveen en bij de provinciale stortplaats De Wierde een deel van de boekhouding in beslag genomen. Daarvoor werden in totaal 50 opsporingsambtenaren ingezet. Aanleiding voor de inval vormde een bericht in de Leeuwarder Courant, dat de directeur van het OLAF, R.G. Hörchner (46), in 1987 een privélening van 22.000 gulden had afgesloten bij het afvaltransportbedrijf De Vries BV in Joure, een zakelijk partner van het OLAF. Het bedrijf verzorgt onder meer de stort van het afval en zit samen het OLAF in een aantal bv's op het gebied van recycling van afval. Bij Hörchner werd tevens een huiszoeking verricht.

Hörchner verklaarde in eerste instantie tegenover de voorzitter van het OLAF dat de lening was afgelost en dat hij het geld nodig had gehad als tijdelijke overbrugging van twee hypotheken. Een dag later bleek dat hij nog geen cent van de renteloze lening had terugbetaald. Hörchner, die zijn lening nooit bekend maakte aan het dagelijks bestuur van het OLAF, werd daarop met onmiddellijke ingang geschorst. Volgens dagelijks bestuurslid G. Oud, wethouder van Skarsterlân, is omwille van de zuiverheid besloten de OLAF-directeur tijdelijk op non-actief te zetten.

“Als hij zes jaar geleden gedurende drie maanden geld had geleend was dit geen reden geweest hem te schorsen. Nu blijkt dat hij het geld niet heeft afgelost en daar bovendien niet de waarheid over heeft gesproken is het zuiverder hem te schorsen totdat alle feiten bekend zijn.”

Het dagelijks bestuur van het OLAF heeft inmiddels een onderzoekscommissie ingesteld die alle feiten naar boven moet halen en tevens moet onderzoeken of de privélening Hörchners zakelijk handelen heeft benvloed. Het justitieel onderzoek spitst zich toe op de vraag of de directeur in ruil voor "beloftes of giften' (art. 363 van het ambtenarenreglement) vatbaar was voor omkoping en zijn ambtelijke plicht zou hebben verzaakt. Het onderzoek kan naar verwachting zes tot negen maanden duren.

Volgens Hörchner zou de lening zijn zakelijk handelen nooit hebben benvloed. Hij zou de lening hebben gesloten met de directeur van De Vries en zou pas kort op de hoogte zijn dat zijn geleende geld in de boekhouding van het afvalbedrijf stond. Het justitieel onderzoek komt op een moment dat het OLAF in een bestuurscrisis is verwikkeld. J. Geersing, voorzitter van het dagelijks bestuur en burgemeester van Ferwerderadeel, stapt op 1 juli op, omdat er uit vertrouwelijke vergaderingen zou zijn gelekt.