Macedonië wijst compromis af

SKOPJE, 1 JUNI. Na Griekenland heeft ook Macedonië een compromisvoorstel van de EG- en VN-bemiddelaars Owen en Vance, bedoeld om een oplossing te vinden voor het probleem van de internationale erkenning van Macedonië, van de hand gewezen.

Vance en Owen hadden voorgesteld de Republiek Macedonië - een naam die door Griekenland niet wordt geaccepteerd - “Republiek Nieuw-Macedonië” te noemen. De Griekse regering wees het compromis eind vorige week al direct vban de hand: zij wil niet dat het woord Macedonië in de naam van het buurland voorkomt. Zaterdag weigerden ook de Macedonië met het compromisvoorstel in te stemmen. (AFP)