Koers roebel zakt naar dieptepunt

MOSKOU, 1 JUNI. De koers van de Russische roebel is op een historisch dieptepunt beland. In Moskou werd gisteren voor een dollar 1024 roebel betaald. Het is voor het eerst dat de grens van 1000 roebel is overschreden.

Valutahandelaren verwachten nog een verdere koersdaling tot zo'n 1200 roebel per dollar, een koers die al betaald wordt bij banken en wisselkantoren in de Russische hoofdstad.

De daling van de roebelkoers valt samen met de start van een bijna dagelijkse valutabeurs in Moskou. Met ingang van deze week wordt daar vier in plaats van twee keer per week in valuta gehandeld. Op deze Moskow Interbank Currency Exchange kunnen banken inschrijven op dollars.

Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in december 1991 is de koers van de roebel ten opzichte van de dollar als gevolg van inflatie en angst voor een economische chaos voortdurend gedaald. Destijds was dollar nog 100 roebel waard. Begin dit jaar kostte een dollar 400 roebel en begin april diende 692 roebel voor de Amerikaanse munt te worden betaald. De officiële koers bedroeg vorig week donderdag 994 roebel voor een dollar.

De daling van de wisselkoers met dertig roebel weerspiegelt dat de valutahandel weinig vertrouwen heeft in de overeenkomst die de regering en de centrale bank onlangs hebben gesloten. De regering vond dat de bank te ruimhartig was geweest met het verstrekken van kredieten aan noodlijdende staatsondernemingen en daardoor de inflatie aanwakkert. De regering is bang een lening van het Internationale Monetaire Fonds mis te lopen als het niet lukt de inflatie in toom te houden en de economie te herstructureren.

Het constitutionele hof van Rusland heeft de regering en het parlement opgedragen spaarders een inflatiecorrectie te gunnen. Als de regering dat doet, moet naar schatting een biljoen roebel (1,8 miljard) gulden) op de spaarrekeningen van de Russen worden bijgeschreven. Dat komt neer op een verdrievoudiging van de spaartegoeden. Omdat het bestaande systeem van indexering, volgens parlementslid Vladimir Noekoesjev, nauwelijks werkt, heeft hij het constitutionele hof ingeschakeld. Noekoesjev vind dat de regering de grondwet schendt door de wettelijk vastgelegde regelingen niet na te komen.

Russische spaarders zien hun spaartegoeden in snel tempo wegsmelten door de gierende inflatie. Vorig jaar bedroeg de inflatie 2500 procent. Om de geldontwaarding door het toepassen van de inflatiecorrectie niet verder te laten oplopen stelt de het hof voor de bedragen in de vorm van staatsobligaties uit te betalen.

Volgens de regering is de grondwet niet geschonden. Ze betwijfelt eveneens de hoogte van het bedrag, een biljoen roebel, dat volgens het hof moet worden bijgeschreven. De regering stelt dat van het in de oorspronkelijke regeling voorziene bedrag, omgerekend zo'n 510 miljoen gulden, al de helft aan de banken is overgemaakt. (AP, Reuter, DPA)