Hoge vlucht van een loodgieter

Vier Nederlandse ondernemingen krijgen vandaag in Den Haag de Koning Willem I Plaquette uitgereikt. Deze tweejaarlijkse onderscheiding, vernoemd naar de "Koning-koopman', wordt uitgereikt aan middelgrote en kleinere bedrijven die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd op het gebied van export, milieu, technologische innovatie of jong ondernemerschap. Portretten van twee prijswinnaars: Bijsterbosch Beheer en Driessen Aircraft.

LIMMEN, 1 JUNI. Kees Kroone, verkoopdirecteur bij het Noordhollandse bedrijf Driessen Aircraft, laat er geen twijfel over bestaan dat de toekenning van de Koning Willem I-plaquette door de onderneming met vreugde is ontvangen. “We voelden ons vereerd. Zo'n koninklijke onderscheiding zal ons bij onze buitenlandse afnemers zeker een stapje hoger brengen”, zegt hij tevreden.

Driessen Aircraft is gespecialiseerd in de produktie van vliegtuigkeukens en bijpoassende trolleys en containers voor de distributie van voedsel, drank en andere artikelen (sokken, dekens, tax-free produkten). De onderneming, die in 1984 nog een omzet behaalde van 20 miljoen gulden, wist vorig jaar voor 120 miljoen gulden te verkopen. Daarmee is Driessen Aircraft naar eigen zeggen met een aandeel van iets boven de vijftig procent leider op deze markt. De onderneming doet al tientallen jaren zaken met Nederlandse luchtvaartmaatschappijen als KLM en Martinair, maar realiseert bijna negentig procent van haar afzet in het buitenland - reden voor de stichting Koning Willem I om het bedrijf dit jaar de plaquette in de categorie export toe te kennen.

Hoe internationaal de onderneming ook is geworden, voor de leiding van Driessen Aircraft blijft Limmen - een dorpje met 6000 inwoners onder de rook van Alkmaar - het centrum van de wereld. “Als we terugkomen uit het buitenland, pakken we eerst de fiets en rijden het dorp rond om te kijken of alles er nog staat”, lacht Kroone. De onderneming is nog steeds een familiebedrijf, waar de drie zonen van oprichter Gerard Driessen nu de scepter zwaaien.

Gerard Driessen vestigde zich in 1938 in Limmen als loodgieter. Per toeval kwam hij vlak na de Tweede Wereldoorlog in contact met KLM, waarvan hij opdracht kreeg een Amerikaans containertje na te maken. KLM vloog de wereld over met de containers van Driessen en na verloop van tijd begonnen de orders van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, die ook op zoek waren naar zulke aparatuur, eigenlijk vanzelf binnen te stromen, zegt Kroone.

In de loop der jaren heeft Driessen Aircraft delen van de produktie overgebracht naar andere plaatsen in binnen- en buitenland. Naast de drie produktievestigingen in Nederland beschikt de onderneming nu over produktie- en verkoopkantoren in de VS, Thailand en Groot-Brittannië. Daarnaast is Driessen Aircraft in Rusland een joint venture aangegaan met de voormalige staatsluchtvaartmaatschappij Aeroflot en voert het in China besprekingen over een gelijksoortige constructie. Driessen Aircraft heeft op dit moment ongeveer duizend werknemers in dienst, van wie zeshonderd in het buitenland.

Naast de geografische spreiding is de onderneming ook bezig met een verbreding van het afnemersbestand. De bezuinigingsdrift in de luchtvaartindustrie, waarin nu nog negentig procent van de omzet wordt gerealiseerd, zal de komende jaren ook gevolgen hebben voor de inkoop van trolleys en containers. Driessen Aircraft is daarom op zoek gegaan naar afzetmogelijkheden bij de spoorwegen en verzorgings- en ziekenhuizen. Met succes, aldus Kroone.

De erkenning van de Willem I-stichting lijkt de bekroning van een zonnige bedrijfsontwikkeling. Het compliment roept tegenwoordig echter nogal gemengde gevoelens op, gezien de neergang van bedrijven die eerder een prijs van deze stichting in ontvangst mochten nemen, zoals Boskalis, Fokker en DAF. “We hebben zelf ook wel gelachen toen we dat rijtje namen zagen”, zegt Kroone. Driessen Aircraft zal het volgens hem door de koninklijke onderscheiding zeker niet hoog in de bol krijgen. Kroone: “We zijn gewoon boeren uit Noord-Holland”.

    • Marcella Breedeveld