Hes halveert zich door afstoting Ierse dochter Bell Lines

Het Rotterdamse transport- en overslagbedrijf HES Beheer voert besprekingen met een consortium bestaande uit Citicorp Venture Capital, NatWest Ventures, Irish Continental Group en de directie van Bell Lines (containervervoer) inzake de overdracht van alle aandelen van haar Ierse 100 procent dochtervennootschap Bell Lines Ltd.

De verwachting is gewettigd dat binnenkort overeenstemming zal worden bereikt, zo bericht de directie. De transactie zal geen gevolgen hebben voor de 730 medewerkers van Bell Lines. Met deze verkoop van Bell Lines wordt de omzet van het havenconcern meer dan gehalveerd. Het containerbedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 390 miljoen gulden, ongeveer zestig procent van de concernomzet. Het is de tweede grote verkooptransactie die Hes in korte tijd doorvoert. Vorige week was het de verkoop van een deel van het belang in de erts- en kolenoverslagactiviteiten (Emo/Ekom). Met de opbrengsten wil Hes leningen aflossen en tot een rendementsherstel komen. Over de bedongen prijs wil de directie geen mededelingen doen.

Hes Beheer boekte vorig jaar door de fors gestegen rentelasten en een voorziening voor een ingrijpende bedrijfsreorganisatie (35,6 miljoen gulden) een verlies van 69,6 miljoen gulden. In 1992 werd bijna 31 miljoen gulden aan rente betaald tegen bijna 19 miljoen in het daaraan voorafgaande jaar. De voorziening is bestemd voor dochter European Bulk Servies (EBS), het kernbedrijf van het havenconcern.

De directie verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar “aanzienlijk zal verbeteren”.