Eén op de negen in Nederland geboren in het buitenland

DEN HAAG, 1 JUNI. Het aantal buitenlanders dat in Nederland woont, is de afgelopen drie jaar met bijna één procent gestegen. Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekend heeft gemaakt.

Nederland telde per 1 januari van dit jaar 1,33 miljoen mensen die in het buitenland zijn geboren. Dat is 8,7 procent van de totale bevolking. In 1990 ging het om 1,17 miljoen mensen, 7,8 procent van de geregistreerde bevolking. De groei van het aantal buitenlanders neemt de laatste jaren met gemiddeld 4,4 procent per jaar toe. Dat is tien keer zoveel als de groei van het aantal autochtone Nederlanders (0,44 procent per jaar).

Volgens het CBS is de groei van het aantal in het buitenland geboren inwoners vooral veroorzaakt door de hoge immigratie in de periode 1990-1992. Tegenover 297.000 immigranten stond in die jaren het vertrek van 130.000 emigranten.

De grootste groep buiten Nederland geboren personen zijn de 188.000 mensen die uit Indonesië of het voormalige Nederlands-Indië afkomstig zijn. Daarna volgen de groep die in Suriname is geboren (171.000), Turkije (159.000), Marokko (131.000) en Duitsland (128.000).

Het aantal uit Turkije en Marokko afkomstige personen nam toe tot en met 1992 (vooral doordat zij trouwden met al in Nederland wonende partners), maar in dat laatste jaar daalde de immigratie van deze groepen sterk. Het aantal in Suriname geboren mensen groeit nog steeds. Zowel voor Marokkanen, Turken als Surinamers geldt dat de groei van de "tweede generatie', kinderen die in Nederland zijn geboren, vrijwel gelijk is aan de immigratiecijfers uit die landen. Binnen enkele jaren, verwacht het CBS, zal de groei van de tweede generatie het immigratiegetal overtreffen.

Amsterdam telt de meeste buiten Nederland geboren personen met een geregistreerd aantal van 181.000. Dit betekent dat één op de vier Amsterdammers niet in Nederland is geboren. Voor Rotterdam en Den Haag is deze verhouding één op vijf.

Door huwelijk en andere relaties zijn, behalve als vanouds Belgen en Duitsers, de laatste jaren immigranten uit andere landen in beeld gekomen. Nederlandse mannen trouwen betrekkelijk veel met vrouwen uit Polen, Colombia, de Filipijnen, Thailand en de Dominicaanse Republiek. Nederlandse vrouwen trouwen tegenwoordig relatief veel met mannen uit India, Pakistan en Egypte.