Communisten met lege stoel

MADRID, 1 JUNI. De Spaanse communisten voeren de laatste week van hun verkiezingscampagne met op het podium een lege stoel. Lijsttrekker Julio Anguita, die in de nacht van vrijdag op zaterdag een lichte hartaanval kreeg, zal de komende weken absolute rust moeten houden. De door de communisten aangevoerde coalitie Verenigd Links (IU) heeft besloten de populaire Anguita niet te vervangen, maar tijdens manifestaties gebruik te maken van videobeelden en een zetel die zijn afwezigheid accentueert.

Anguita heeft zich de laatste weken ernstig beklaagd over de neiging van de media om de Spaanse verkiezingsstrijd te zien als een race tussen twee partijen, de socialistische PSOE van premier González en de rechtse Partido Popular (PP) van José Maria Aznar.

Als aanvoerder van de naar grootte derde politieke formatie van het land voelde Anguita zich gedwongen een moordend reisschema aan te houden, zodat hij door zijn persoonlijke aanwezigheid iets van het gebrek aan aandacht kon compenseren. De vermoeienissen hiervan werden hem vrijdagavond fataal, vlak voor het begin van een bijeenkomst in Barcelona.

Uit opiniepeilingen blijkt dat de lijsttrekker van de communisten één van de meeste gewaardeerde politici van het land is. Vooral zijn rustige, docerende manier van spreken en zijn weigering om op de man te spelen vallen op in gunstige zin. Binnen IU is hij echter niet onomstreden omdat hij aan de kant staat van de orthodoxe communisten in hun conflict met de vernieuwingsgezinde krachten onder aanvoering van Nicolás Sartorius.

De prominentste vertegenwoordigers van deze laatste stroming, die niet meer op de kandidatenlijst voorkomen, hebben dit weekeinde echter hun grote aanhankelijkheid aan Anguita betuigd en beloofd zich nu volledig in te zetten voor de gehandicapte partij. Politici van andere partijen, onder wie de conservatieve lijsttrekker Aznar en vice-premier Serra, bezochten zaterdagochtend al het ziekenhuis waar hun rivaal is ondergebracht om hun beste wensen over te brengen.

Onduidelijk is, in hoeverre de tijdelijke uitschakeling van de lijsttrekker het resultaat van de verkiezingen zal benvloeden. Volgens de prognoses zou Verenigd Links verhoudingsgewijs de grootste winst gaan maken. De artsen gaan er van uit dat Anguita volledig zal herstellen, maar pas over enige maanden terug kan keren in de politiek. De communistische voorman mocht zondag al weer lezen. Hij vroeg om teksten van Johannes van het Kruis en Teresa van Avila. Het is echter niet zeker of hij op 6 juni zelf naar de stembus kan.

    • H.M. van den Brink