Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Algemeen

Steun voor reservaat voor de walvissen

Door onze correspondent TOKIO, 14 MEI. De Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) heeft vandaag in meerderheid een Frans voorstel ondersteund om van het Zuidpoolgebied een permanent reservaat voor walvissen te maken, maar een definitief besluit uitgesteld tot haar conferentie van volgend jaar in Mexico. Dit resultaat werd door zowel voor- als tegenstanders van de walvisvangst een succes genoemd. Het Franse plan voor een beschermd gebied ten zuiden van de 40ste breedtegraad was een de belangrijkste voorstellen op de jaarlijkse conferentie van de IWC, waarvan 39 landen lid zijn en die in Kyoto is gehouden. Een voorstel het vangstverbod onder voorwaarden op te heffen door vangstquota in te stellen was weliswaar eerder deze week door een technische commissie verworpen, maar is door de plenaire vergadering eveneens verwezen naar de volgende conferentie. Wel is een voorstel van de Noren verworpen om de herziening van het zogeheten beheerssysteem te versnellen en voor Noorwegen, dat nog dit jaar de vangst van walvissen wil hervatten, 'interimquota' in te stellen. Als het Franse voorstel voor het reservaat was aangenomen, zou dat hervatting van de walvisvangst op industriële schaal in het Zuidpoolgebied definitief onmogelijk hebben gemaakt. Nu kan de 'wetenschappelijke' vangst in dit gebied voorlopig doorgaan. Zo ving Japan, dat een voorstander is van walvisvangst, afgelopen seizoen voor dit doel 330 dwergvinvissen in het Zuidpoolgebied. Het vlees ging naar de handel. Een Japans voorstel om in de Japanse kustwateren in het seizoen '94 vijftig dwergvinvissen te mogen vangen voor puur lokale consumptie, is gisteren verworpen.

Vervolg WALVISSEN p»g. 6

WALVISSEN Volgend jaar besluit over reservaat

VERVOLG VAN PAGINA I

Een resolutie, ingediend door Brazilië, Chili, Finland, Zweden en Zwitserland, om het Franse plan voor een reservaat te steunen maar de beslissing uit te stellen tot volgend jaar, is, na drie vergeefse pogingen om de resolutie te amenderen, met negentien stemmen voor, acht tegen en vier onthoudingen aanvaard. Voor het Franse plan zelf is een quorum nodig van driekwart van de stemmen en het zag er geen moment naar uit dat het vereiste aantal stemmen in Kyoto zou worden gehaald. Australië zal de komende tijd gastheer spelen voor een 'open werkgroep', waaraan „lidstaten, andere staten en relevante organisatie" kunnen deelnemen, die

aanbevelingen moet opstellen voor een besluit over het reservaat volgend jaar. Daarbij gaat het om „wettelijke, politieke, ecologische, geografische, beheers-, financiële en wereldwijde milieuaspecten", zo luidt de aangenomen resolutie.

Greenpeace, in Kyoto prominent aanwezig en deze week uitvoerig en gunstig in het daglicht gesteld door een van de Japanse commerciële tv-stations, riep de uitslag van de stemmingen uit tot „een belangrijke overwinning voor de walvissen". De milieubeschermingsorganistie juichte het bovendien toe dat veertien landen (waaronder Nederland) in een gemeenschappelijke verklaring hun „diepe teleurstelling" uitten over het Noorse voornemen om de commerciële vangst nog dit jaar te hervatten. De veertien drongen er bij Noorwegen op aan mee te blijven doen aan de voltooiing van een nieuw beheerssysteem, en meenden dat tot zolang het verbod op de vangst niet kan worden „herzien".