Vier miljoen voor muziekonderwijs

DEN HAAG, 30 APRIL. De ministeries van onderwijs en WVC trekken dit jaar 4 miljoen gulden uit ter stimulering van muzieklessen op de basisschool. Muziekonderwijs houdt op de helft van de basisscholen niet meer in dan gezamenlijk zingen, constateert de commissie muzikale vorming. De bevindingen van de commissie vormen het uitgangspunt voor de ministeries bij het opstellen van het “muziekbeleid” voor de basisscholen voor 1993. Aan luisteren naar, spreken over, en bewegen op muziek wordt nauwelijks aandacht besteed. Kwalitatief zijn de muzieklessen op een groot deel van de basisscholen dan ook zwak.

Gestreefd wordt naar de aanstelling van een muziekspecialist binnen het schoolteam. Bovendien moet het op de pedagogische academies voor het basisonderwijs mogelijk worden muziek als specialistatie te kiezen.