Vervolg conferentie toekomst Antillen

DEN HAAG, 30 APRIL. De toekomstconferentie die de nieuwe staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Aruba en de Antillen moet regelen, wordt van 24 tot en met 26 juni in Willemstad op Curaçao gehouden.

Premier Lubbers heeft dat voorstel in een brief aan de minister-presidenten van Aruba en de Antillen gedaan. Lubbers heeft inmiddels een stuurgroep ingesteld waarin de drie landen en de eilanden van de Antillen zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep staat onder voorzitterschap van mr. J.P.M.H. Merckelbach, raadadviseur van de premier voor onder meer Arubaanse en Nederlands-Antilliaanse zaken. Van Nederlandse zijde is de hoofddirecteur van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, mr. H.P. van Weeren, als lid aangewezen.