Ter Beek: steun voor aanval op Serviërs

GRONINGEN, 30 APRIL. Minister Ter Beek (defensie) steunt minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) in zijn pleidooi voor bombardementen op Servische stellingen in Bosnië.

Ter Beek is voorstander van militair ingrijpen door de Verenigde Naties om een einde te maken aan de oorlog in het voormalige Joegoslavië. “Ik sluit verdergaande acties niet uit, maar we kunnen pas tot een militaire operatie besluiten als duidelijk is wat we er precies mee zouden bereiken. Het doel moet volstrekt helder zijn”, aldus de bewindsman gisteren op een bijeenkomst ter gelegenheid van de universitaire vredesdagen in Groningen. Ter Beek maakt zich zorgen over het feit dat in Europa verschillend wordt gedacht over de crisis in voormalig Joegoslavië.