Reputatieverlies EMS tast zwakste munt aan

AMSTERDAM, 30 APRIL. De afgelopen veertien dagen lieten voor de dollar- en yenkoers schommelingen zien, maar per saldo boekten beide munten weinig terreinverlies respectievelijk terreinwinst op de Amsterdamse valutamarkt. Anders was de situatie binnen het EMS, waar de Spaanse peseta verlies aan reputatie boekte. Slechts met grote en gecoördineerde interventies kon de munt binnen de boot worden gehouden.

Na de opmars van de yen de afgelopen maanden trad er op de Amsterdamse valutamarkt een periode van consolidatie in.

Eenzelfde beeld valt te zien in de yen/dollarkoers. De verbale valuta-strategie van de Amerikaanse autoriteiten had niet meer zoveel effect, waarschijnlijk omdat men van mening was dat de yen/dollarkoers voorshands een redelijk niveau had bereikt. Zo zou de Federal Reserve een verdere opmars van de yen hebben afgeremd door middel van valuta-interventies.

De stemming rond de dollar bleef zwak. Meteen na het bekend worden van de voor president Yeltsin positieve uitslag van het Russische referendum daalde de dollar op 26 april zelfs onder 1,75 gulden. Momenteel ligt de dollarkoers rond 1,78 gulden. De verwachting van een aantal marktpartijen dat de dollar al vroeg in 1993 aan een rally zou beginnen, is nog altijd niet bewaarheid geworden. Snelle en omvangrijke renteverlagingen in Europa konden aan deze zwakke stemming niets afdoen. Dit wil niet zeggen dat de dollar zijn weg naar boven niet zal vinden, maar het wachten is schijnbaar op nog duidelijker positieve conjunctuursignalen en een aantrekken van de Amerikaanse rente. Niettemin wordt dezerzijds geen echte opmars van de dollar verwacht. Een schommelniveau rond 1,85 gulden lijkt het meest voor de hand te liggen.

Was de situatie rond dollar en yen weinigspectaculair te noemen, anders was de situatie binnen het EMS. Het Europese wisselkoerssysteem gaat gebukt onder het verlies aan reputatie sinds de crisis in het najaar van 1992. Dit reputatieverlies legt een zware hypotheek op het economische en monetaire beleid in landen met een ongunstige fundamentele positie. De Spaanse peseta weet hiervan mee te praten. Ondanks het feit dat na de twee devaluaties de wisselkoerspositie van de peseta als vrij "fair' kan worden beschouwd, kwam deze munt vorige week onder grote druk te staan. Slechts met grote en gecoördineerde valuta-interventies en het gebruik van het rente-instrument in Spanje, kon de peseta binnen de boot worden gehouden.

Directe aanleiding vormde de interpretatie door de valutamarkt van een opmerking van de Bazelse centrale bankpresidenten. Deze wezen erop dat wanneer EMS-koersen niet overeenkomen met de fundamentele economische positie van het betreffende land, de wisselkoers dient te worden aangepast. Voorts gooiden de conservatieven in Spanje olie op het vuur, door te suggeren dat de peseta zonder dralen uit het EMS zal worden gehaald indien dat nodig mocht zijn.

Tegen dergelijke uitlatingen dient stelling te worden genomen omdat het in feite gaat om een negatieve verschuiving in politiek "commitment' ten aanzien van het handhaven van wisselkoersstabiliteit. Het gebeurt overigens wel vaker dat politieke beloften in Europa eerder vragen oproepen dan steun bieden. Hoewel de Spaanse economie een moeilijke tijd tegemoet gaat en de peseta evenzeer, kunnen door het ontbreken van een politiek "commitment' ten aanzien van de wisselkoers ook sterke munten vrij snel tot de lappenmand worden veroordeeld.

Bron: Economisch Bureau ING Bank