Perscombinatie voorziet verdere daling van resultaat

AMSTERDAM, 30 APRIL. Perscombinatie (Volkskrant, Trouw, Parool) heeft vorig jaar bij een gelijkgebleven bedrijfsresultaat van 20 miljoen de nettowinst met 12 procent zien dalen tot 16,1 miljoen gulden. Mede gezien de verwachte, stevige daling van onder meer personeelsadvertenties voorziet de hoofddirectie voor dit jaar een verdere vermindering van de netto winst.

Dit staat in het jaarverslag over 1992. De oplage van de Volkskrant nam vorig jaar met 3.500 exemplaren toe tot 345.600. Het Parool kwam met een oplage van 101.000 net iets hoger uit dan in 1991 en Trouw bleef met 120.500 exemplaren op een stabiel niveau.

De daling van de omzet met 2,4 procent tot 333 miljoen gulden werd veroorzaakt door een teruggang op de advertentiemarkt. De advertentie-omzet daalde ten opzichte van 1991 met 7 procent tot 164 miljoen gulden. De omzet uit abonnementen en losse verkoop steeg met 7 procent tot 161 miljoen gulden.

Perscombinatie is er vorig jaar niet in geslaagd een daadwerkelijke verbreding van het werkterrein tot stand te brengen. Contacten met mogelijke partners vonden wel plaats maar bleven zonder resultaat. Ook gesprekken met de Dagbladunie (uitgever van ondermeer NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad) om te komen tot structurele samenwerking op het gebied van dagbladdistributie bleven vruchteloos.