Parlement in Moskou wil eigen grondwet

MOSKOU, 30 APRIL. Het Russische parlement gaat, ook nadat president Jeltsin gisteren zijn ontwerp-grondwet heeft gepresenteerd, gewoon door met de opstelling van zijn eigen nieuwe constitutie.

De Opperste Sovjet heeft gisteren haar constitutionele commissie opgedragen om nog voor de zomer haar eigen versie van de nieuwe grondwet af te ronden. Het parlement, dat zondag een morele nederlaag heeft geleden bij het plebisciet over het vertrouwensvotum voor Jeltsin, wil het conflict met de president op deze manier opnieuw aanwakkeren.

De grondwet van het parlement moet in oktober worden aangenomen door het Volkscongres, zo heeft de Opperste Sovjet besloten. Jeltsin wil dat een speciale constituerende vergadering - buiten het parlement om - in juni zijn nieuwe grondwet aanneemt. Conform het ontwerp van de parlementscommissie zal de president meer macht moeten delen met het parlement dan Jeltsin met zijn eigen concept beoogt. Jeltsin wil van Rusland een “presidentiële republiek” maken waarin het staatshoofd feitelijk bij volmacht kan regeren. De volksvertegenwoordiging zal dan een groot aantal bevoegdheden verliezen die ze nu nog heeft.

Het voltooien van de tekst van de grondwet van het parlement is het afgelopen half jaar gefrustreerd door de strijd om de macht. Jeltsin zelf heeft een nieuwe grondwet nooit tot prioriteit verheven, het parlement evenmin omdat het haar beter uitkwam om de huidige grondwet om de haverklap in haar richting te amenderen.

De Opperste Sovjet nam gisteren eveneens stelling tegen het Joegoslavië-beleid van de regering. Na het referendum heeft Jeltsin weer de zijde van de Westerse bondgenoten tegen Servië gekozen. Het parlement heeft de Russische ambassadeur bij de VN gisteren opdracht gegeven in de Veiligheidsraad een veto uit te spreken tegen een eventuele resolutie over een militaire interventie in Joegoslavië.

Maar in de zijlijn van deze eensgezinde houding beginnen zich toch scheuren af te tekenen binnen de oppositie. Aanleiding is het besluit van afgevaardigde Nikolaj Travkin uit Moskou om zijn zetel op te geven omdat zijn kiezers zondag in meerderheid hun vertrouwen in hun vertegenwoordigers hebben opgezegd. Travkin, een der leiders van de gematigd-conservatieve Burgerunie, heeft zijn collega's uit St.-Petersburg en Jekaterinenburg opgeroepen hetzelfde te doen aangezien ook daar de bevolking zich tegen het parlement heeft gekeerd. Parlementsvoorzitter Roeslan Chasboelatov greep deze stap gisteren aan om een algehele herverkiezingen van de afgevaardigden uit Moskou, St.-Petersburg en Jekaterinenburg te bepleiten. Chasboelatov hoopt dat de parlementariërs uit de drie grote steden, die over het algemeen tot het radicaal-democratische kamp behoren, bij eventuele herverkiezingen zullen worden weggestemd. Zijn ondervoorzitter Nikolaj Rjabov heeft zich gisteren echter onmiddellijk tegen deze manoeuvre uitgesproken, uit angst dat die wel eens averechts zou kunnen uitpakken.

    • Hubert Smeets