Parijs voert "Schengen' voorlopig nog niet uit

PARIJS/DEN HAAG, 30 APRIL. De Franse regering heeft besloten om het verdrag van Schengen voorlopig niet uit te voeren. Frankrijk wil de controle aan zijn grenzen handhaven omdat volgens de regering in Parijs Nederland te weinig doet aan de bestrijding van het drugsverkeer. Ook Italië en Griekenland zijn volgens Frankrijk niet in staat een effectieve controle aan de buitengrenzen uit te voeren.

Volgens de Franse minister van Europese zaken, Allain Lamassoure, is nog niet voldaan “aan de voorwaarden voor vrij verkeer van personen” tussen de negen staten die het verdrag van Schengen in 1990 hebben ondertekend. Deze zomer zou het vrije verkeer van personen tussen die negen staten van kracht worden maar Lamasourre gaf te kennen dat Frankrijk het verdrag dit jaar niet zal uitvoeren, en wellicht volgend jaar ook niet. “Aan de voorwaarden van Schengen wordt dit jaar niet voldaan, en ongetwijfeld evenmin na een langere periode”, aldus Lamassoure gisteren. De pas aangetreden Franse regering van premier Balladour heeft onlangs verklaard het beleid tegen drugs en illegale immigratie te willen verscherpen.

Lamassoure hekelde vooral Nederland wegens “een te laks beleid tegen handel in drugs”. Hij zei dat met name op Schiphol een “gebrekkige controle” is van personen die via de luchthaven Nederland binnenkomen en vervolgens vrij kunnen reizen binnen het gebied van de negen Schengen-landen. Nederland heeft inmiddels protest aangetekend tegen de opmerkingen van Lamasourre. Minister Hirsch Ballin (justitie) en staatssecretaris Dankert (Europese zaken) zeiden de uitspraak te betreuren. Hirsch Ballin zei de Franse regering diverse keren te hebben uitgenodigd om zijn anti-drugsbeleid toe te lichten maar dat zij daar niet op is ingegaan. Dankert zegt officieel nog niets van de Fransen te hebben gehoord. “Ook met de vorige Franse regering hadden we al een probleem met het drugsbeleid.”

Dankert wijst erop dat Schengen deze zomer toch al niet meer kan worden uitgevoerd omdat Duitsland eerst zijn grondwet moet aanpassen. Hij is wel bezorgd over het feit dat Frankrijk controles aan de grenzen wil handhaven. “Dat is duidelijk in strijd met Schengen”, aldus Dankert. Volgens hem zijn de uitspraken van Lamassoure mede tot stand gekomen onder druk van de Franse minister van binnenlandse zaken, Charles Pasqua, die zich regelmatig tegen Schengen heeft gekeerd.

Ook andere landen voldoen volgens Frankrijk niet aan de voorwaarden om het verdrag van Schengen dit jaar uit te voeren. Volgens Parijs is Italië niet in staat om illegaal grensverkeer tegen te gaan. Lamassoure wees daarbij op “het onvermogen” van de Italiaanse regering om de criminaliteit te bestrijden. Griekenland zou, zo meent Frankrijk, te weinig doen om grensverkeer vanuit “derde landen” te controleren. Parijs ziet in Griekenland “een lek” dat door internationale misdaadorganisaties wordt benut om het gebied van de negen Schengen-landen binnen te komen.