Ontslag bij weigeren VN-taken

DEN HAAG, 30 APRIL. Nederlandse beroepsmilitairen die weigeren aan VN-taken deel te nemen moeten ontslag nemen of zullen anders oneervol worden ontslagen. Dit schrijft de bevelhebber van de landstrijdkrachten, luitenant-generaal Couzy, in een brief aan de commandanten van de Koninklijke Landmacht.

Een aangewezen soldaat die weigert een VN-taak te vervullen, kan zelf alsnog ontslag nemen - aangevuld met eventueel een disciplinaire maatregel - of krijgt gedwongen ontslag en kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. Is een militair nog niet geselecteerd dan kan hij zelf ontslag nemen of kenbaar maken bezwaar te hebben tegen een mogelijke uitzending. In de regel zal hij dan worden ontslagen.

De Algemene Federatie Militair Personeel (AFMP) is het formeel eens met de brief van Couzy maar ziet morele problemen. De voorzitter van de bond, B. Snoep, denkt dat veel militairen bang zijn hun baan kwijt te raken en hun bezwaren niet zullen uiten. Snoep: “In de brief staat dat ontslagnemer kan rekenen op steun bij het zoeken naar een baan, maar er is weinig vertrouwen in het succes van deze ondersteuning. Vooral omdat Defensie door de inkrimping van het leger al voor duizenden werknemers een baan moet zoeken.”

Uit een onlangs door de AFMP gehouden enquête blijkt dat 55 procent van de beroepsmilitairen zichzelf niet herkent in de nieuwe, overal inzetbare soldaat. Dertig procent zegt niet te willen deelnemen aan VN-acties. Verliezen ze echter hierdoor hun baan dan zegt het merendeel van de dertig procent toch deel te zullen nemen.

Snoep: “Daarom hebben wij voorgesteld om de soldaat die ontslag neemt geen zeventig procent van zijn laatstverdiende loon te geven, maar tachtig procent. De financiële gevolgen zijn dan te overzien en maken het verlies van werk acceptabeler. De militairen die niets voor het veranderde leger voelen stappen op en zorgen tegelijkertijd voor de benodigde uitstroom.”