Marokkanen vragen steun Van Thijn

AMSTERDAM, 30 APRIL. Burgemeester Van Thijn van Amsterdam moet de Marokkaanse gemeenschap vrijwaren van "invloeden van buitenaf', die het proces van emancipatie willen verstoren.

Dat vragen veertig Marokkanen in een open brief aan de burgemeester. Zonder namen te noemen verwijzen zij, vooral sociaal werkers en ambtenaren, naar de beroering die is ontstaan naar aanleiding van het boek "Naast de Amicales nu de UMMON'. Directeur M. Rabbae van het Nederlands Centrum Buitenlanders waarschuwt daarin ook tegen invloeden van buitenaf. Hij doelt dan op de Marokkaanse overheid, die volgens hem via de moskeeën greep probeert te krijgen op Marokkanen in Nederland. De schrijvers van deze brief keren zich echter tegen het boek en stellen dat het NCB de samenwerking tussen verschillende Marokkaanse organisaties verstoort. Eerder had Rabbae aan Van Thijn gevraagd de Stedelijke Marokkaanse Raad, waarin onder meer de moskee-organisatie UMMON is vertegenwoordigd, te ontbinden.