Leden van G-7 willen nauwere samenwerking

WASHINGTON, 30 APRIL. De zeven rijkste industrielanden (G-7) zullen nauwer samenwerken om een inflatievrije economische groei te bevorderen. Ook willen de landen door een betere coördinatie te grote valutaschommelingen voorkomen.

Dit zijn enkele van de uitkomsten van het overleg van de ministers van financiën van de G-7 gisteren in Washington. Alle landen verplichten zich tot nationale maatregelen om de afgesproken doelstellingen te bereiken.

Het overleg werd door alle deelnemers als zeer positief gekenschetst. Topman Camdessus van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), die zelf niet aan het overleg deelnam, sprak zelfs van een “opmerkelijke verandering van atmosfeer” ten opzichte van vorige bijeenkomsten van de G-7. “Alle landen beseffen nu dat er actie nodig is.” Volgens de Duitse minister van financiën, Waigel, hebben de zeven landen (VS, Japan, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië) “de basis voor groei gelegd”.

De VS en Canada leveren volgens het slotcommuniqué hun bijdrage aan de groei vooral door “aanzienlijke vermindering” van het overheidstekort, waardoor binnenlandse besparingen en investeringen moeten stijgen. De EG-landen onderstrepen dat zij op middellange termijn hun overheidstekorten zullen verminderen. Tevens willen ze de arbeidskosten en inflatie in de hand houden, waardoor het renteniveau verder kan zakken. Ze verwijzen verder naar het stimuleringsplan, waarover op de EG-top in Edinburg overeenstemming is bereikt. Japan wijst op de onlangs aangekondigde miljardenstimulering.

Een snelle afronding van de Uruguay-ronde over liberalisering van de wereldhandel is volgens de G-7 “onmisbaar” om een maximale groei te bereiken.

De G-7 wil verder de groeipotentie op lange termijn vergroten en de werkloosheid verminderen door structurele hervormingen: grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt, bevorderen van besparingen en investeringen, herschikken van overheidsuitgaven ten gunste van fysiek en menselijk kapitaal, beperking van de kosten voor gezondheidszorg, het aanpakken van de economische effecten van vergrijzing. De ministers zullen over deze kwesties een rapport voorbereiden voor de staatshoofden en regeringsleiders die in juli in Tokio bijeenkomen.

De zeven verwelkomen de steun die de Russische president Jeltsin in het referendum heeft gekregen. “Wij hopen van harte dat Rusland nu verregaande maatregelen zal nemen om prijzen te stabiliseren en particulier ondernemerschap te bevorderen.” Door dergelijke stappen kan Rusland volgens hen gebruik maken van het hulppakket (van ruim 43 miljard dollar) dat onlangs door de G-7 in Tokio werd aangekondigd.