In de raad van commissarissen van de Credit ...

In de raad van commissarissen van de Credit Lyonnais Bank Nederland zijn gisteren drie leden benoemd. Het zijn mr. G.J. Doeksen, drs. J.W. Schipper en drs. S.J. Stuiveling. Doeksen is onder andere voorzitter van het bestuur van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel. Schipper is algemeen directeur van Philip Morris Holland en tevens vice-president van het dagelijkse bestuur van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland. Stuiveling is lid van de Algemene Rekenkamer en bestuurslid van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel.