Hus

Als ik mijn moeder vroeg: "Wat eten we vanavond?', dan antwoordde ze: "Hussen, hussen, met je neus d'r tussen'.

Hussen? Wat is een hus? Betekent hussen roeren? Heeft hussen te maken met husselen? Als ik dat aan mijn moeder gevraagd had, dan zou ze gezegd hebben: "Kinderen die vragen, worden overgeslagen.' Mijn moeder was gek op rijmpjes, maar ik werd er niet wijzer van. Waar moest mijn neus tussen?

Niet bekend

Van zo'n zin word ik buitengewoon nieuwsgierig. Hij stond toevallig boven de derde kolom van een groot stuk met de kop: "Overlast hondenpoep teruggedrongen'.

Hondentoiletten - daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar hussen?

Ik las het artikel. Ik las: "honden-uitlaatstroken (hussen)'.

Die afkorting hus hebben ze zeker ingevoerd toen ik sliep. "Ik ga even met Tarzan naar de hus', "Ik ben uitgegleden in een hus', "Hussen, hussen, met je neus d'r tussen' - dat worden gewone zinnetjes.

Als je moeder aan je vraagt: "Wat weten we vanavond?', dan kun je altijd zeggen: "Hondepoep en hondestront, dat smelt als boter in je mond'.