HCA met eerste kredietinvestering voor Oost-Europa

Staatssecretaris van Rooy van economische zaken heeft goedkeuring verleend voor het eerste krediet dat met hulp van de Nationale Investeringsbank (NIB) wordt verleend aan ondernemingen die investeren in Oost-Europa.

Het risicodragende krediet, een achtergestelde lening van 4,2 miljoen gulden, is bestemd voor het kleurstoffenbedrijf Holland Colours (HCA) in Apeldoorn.

HCA heeft samen met de Hongaarse onderneming Tiszamenti Vegyimuvek (TVM) een onderneming opgezet in Szolnok, honderd kilometer ten zuidoosten van Budapest. HCA neemt hierin deel voor 90 procent.

Holland Colours Hungaria Kft heeft 60 werknemers en mikt met de produktie van pigment op een omzet van vijf miljoen dollar per jaar. HCA verwacht een jaarlijkse groei van tien tot 25 procent.

EZ staat voor 90 procent borg voor kredieten die aan investeerders in Oost-Europa worden verstrekt. Voor deze faciliteit is vorig jaar 45 miljoen gulden gereserveerd en bij voldoende belangstelling kan daar dit jaar nog 34 miljoen gulden aan toegevoegd worden.

De faciliteit is voorshands van toepassing voor ondernemingen in de Baltische Staten, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Bulgarije, Wit-Rusland, de Russische Federatie, Oekrane en Slovenië. Nog dit jaar zal de werkingssfeer worden uitgebreid tot alle GOS-staten.