Haagse politie vreest dubbele demonstratie

DEN HAAG, 30 APRIL. De politie van Den Haag voorziet problemen bij de demonstratie van studenten en jongeren op 8 mei tegen de voorstellen van het kabinet voor bezuinigingen op de studiefinanciering en de bijstand. Op dezelfde dag betogen in de stad namelijk mensen uit Azerbajdzjan. “Twee grote demonstraties op één dag vergen een grote inspanning van het korps”, aldus een woordvoerder van de politie.

Over de vraag of beide demonstraties kunnen doorgaan moet nog worden overlegd met burgemeester Havermans. Hij zal begin volgende week uitspraak doen of de demonstratie van studenten en jongeren eventueel verboden moet worden. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil zo snel mogelijk met de burgemeester spreken om dat te voorkomen.

Gisteren is er overleg geweest tussen de politie en de organisatoren van de jongerendemonstratie over een alternatieve datum. Het protest van de Azeri was eerder aangemeld, aldus de politie. De LSVb wil de demonstratie niet verplaatsen naar een andere datum. Er is al zoveel publiciteit aan 8 mei gegeven, dat de vakbond beslist wil vasthouden aan deze datum. De politie is zich volgens de woordvoerder nu aan het voorbereiden op twee betogingen. Hij denkt niet dat de burgemeester de demonstratie zal verbieden. Wellicht wordt een beroep gedaan op politiemensen van buiten het Haagse korps om beide demonstratie in goede banen te leiden.

De LSVb laat weten dat hij zijn uiterste best zal doen om te voorkomen dat de protestdemonstratie uit de hand loopt. Er wordt gewerkt aan een eigen ordedienst. De vakbond probeert daarvoor leden van de politiebonden te mobiliseren.

Naast de protesten van studenten gisteren bij onder meer de universiteiten van Eindhoven en Rotterdam zijn ook middelbare scholieren in actie gekomen tegen de voorgenomen bezuinigingen op de studiebeurs en de bijstand. In Zutphen, Bussum en Raalte werden gisteren schoolgebouwen korte tijd bezet gehouden en de lessen gestaakt. Dat hebben woordvoerders van de scholen verklaard.