Groot deel Nederland rust volgende week uit

ROTTERDAM, 30 APRIL. Van Koninginnedag tot en met negen mei heeft een groot deel van Nederland vrij. Veel bedrijven en kantoren zijn gesloten.

De werkdagen tussen Koninginnedag en Bevrijdingsdag worden door veel werknemers benut als extra vrije dagen. Donderdag 6 en vrijdag 7 mei zijn eveneens in zwang als "opvuldagen' naar het weekeinde toe. Op die manier vormen veel ambtenaren en werknemers in de particuliere sector een vakantie van tien dagen.

M. Huibrechts van de Nederlandse Bond voor Gemeente-ambtenaren (NBvGA) bevestigt dat ambtenaren over het algemeen in de eerste twee weken van mei veel vakantiedagen opnemen. Ook kennen de meeste gemeenten een aantal verplichte verlofdagen (ATV). Afspraken daarover worden per gemeentelijke dienst gemaakt. Ambtenaren die op het Stadhuis van Rotterdam werken, bijvoorbeeld, zijn net als veel gemeentelijke diensten verplicht thuis te blijven op 3 en 4 mei en op 21 mei, de dag na Hemelvaartsdag.

In Den Haag werkt het ministerie van algemene zaken aanstaande maandag en dinsdag wel gewoon door. De ministeries van onderwijs en wetenschappen en het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur zijn gesloten. Dat geldt ook voor het ministerie van volksgezondheid ruimtelijke ordening en milieuhygiëne.

Het lijkt steeds gebruikelijker te worden voor veel Nederlanders om in de eerste twee weken van mei een korte vakantie in te lassen. Veel scholen hebben zich daarbij aangesloten door deze of volgende week "tulpvakantie' te houden. De leerlingen die profiteren van dit weekje vrij hebben hun paasvakantie ingeleverd. Door deze verschuiving hebben veel ouders gelijk met hun kinderen vrij. Daardoor veroorzaakt de tulpvakantie indirect een grote belangstelling voor bungalowparken en campings.

Woordvoerder N. Beemsterboer van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) bevestigt dat “veel bedrijven de komende weken weer op halve of zonder kracht draaien”. Hij is van mening dat “het werk in Nederland in vergelijking met andere landen wel erg lang stil ligt. Nederland heeft vergeleken met andere landen nog steeds erg veel vakantiedagen al is het de laatste jaren iets minder geworden.”

Volgens het VNO zullen veel bedrijven last ondervinden van deze aaneenschakeling van vrije dagen. “De produktie in veel ondernemingen zal tijdelijk worden verlaagd of stilstaan,” legt Beemsterboer uit. Verder zullen bedrijven moeite hebben met het vinden van voldoende bezetting tijdens en vooral tussen de feestdagen. Beemsterboer benadrukt dat werknemers het volste recht hebben om de vrije dagen tussen de feestdagen en het weekeinde op te vullen met roostervrije dagen. “Maar de feestdagen zijn te ongelijk over het jaar verdeeld. Tussen Pinksteren en Kersmis kent Nederland geen officiële feestdagen. Dat is nadelig voor bedrijven.”