Emancipatieraad blijft vrolijk en strijdlustig

DEN HAAG, 30 APRIL. Hoe heffen we ons zo goed mogelijk op? Voor die paradoxale vraag staan de gisteren feestelijk genstalleerde leden van de Emancipatieraad. Nog geen jaar geleden was het zelfs de bedoeling dat de raad, die de regering gevraagd en ongevraagd adviseert over de emancipatie van vrouwen, per vandaag werd opgeheven. Maar later werd besloten dat de Emancipatieraad met negen in plaats van dertien leden nog vier jaar door mag gaan.

In die vier jaar, zo onderstreepte gisteren staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken), moet de raad bepalen hoe zijn taken door andere adviesorganen kunnen worden overgenomen. Ter Veld kondigde aan dat het kabinet wellicht nog dit najaar een officiële adviesaanvraag hierover zal indienen bij de Emancipatieraad.

Ondanks de sombere toekomst was de sfeer gisteren in de Haagse Nieuwe Kerk vrolijk en vooral ook strijdlustig. “De regering acht het kennelijk niet langer nodig een spiegel voorgehouden te krijgen door een orgaan dat weloverwogen een onafhankelijke positie inneemt”, zei raadsvoorzitter G. den Ouden-Dekkers. Die opvatting staat volgens haar “in schrille tegenstelling tot de steeds luider wordende roep om een derde feministische golf”. Er van uitgaand dat de emancipatie van de vrouw ook in 1997 nog niet is voltooid, vroeg zij zich af of de regering er goed aan doet deze “waakhond, denktank, meningsvormer en wegbereider” op te heffen.

In de afgelopen vier jaar heeft de Emancipatieraad, die in 1981 werd ingesteld, vijf studies uitgebracht en bijna vijftig adviezen, onder meer over de problematiek van 50-plus vrouwen en vrouwen in de politiek. De leden van de raad, die een aanstelling hebben voor twee dagen per week, zijn afkomstig uit de politieke en de universitaire wereld. De vier nieuwe raadsleden die gisteren aantraden zijn J. Schippers, I. van Dijk, P. Tomlow en G. Mohanalal. In de huidige Emancipatieraad heeft één man zitting. “Dat is natuurlijk weinig, maar het is gewoon een kwestie van de kwaliteit die zich aanmeldde”, aldus staatssecretaris Ter Veld.