Eis van 7,5 jaar gevangenis tegen jonge neo-nazi

LEEUWARDEN, 30 APRIL. Tegen een 21-jarige man uit Bolsward die van neo-nazisympathiën wordt verdacht is gisteren voor de rechtbank in Leeuwarden een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist van zeven jaar en zes maanden.

De officier van justitie mr. H. van Voorst had de man 22 delicten ten laste gelegd, waaronder poging tot doodslag en het aanplakken en verspreiden van fascistische en racistische stickers en pamfletten.

Voor het begin van proces arresteerde de Leeuwarder politie op het bordes van het Paleis van Justitie negen neo-nazi's die met banden om de arm, waarop hakenkruisen, de Hitlergroet brachten. Ze werden gearresteerd wegens verboden wapenbezit en bedreiging. De negen mannen, in leeftijd variërend van 19 tot 36 jaar en afkomstig uit Groningen, Roosendaal, Eelde, Tilburg en Vught, waren in het bezit van ijzeren staven, priemen en ploertendoders. Zij provoceerden de eveneens aanwezige antifacistische betogers. De Leeuwarder politie zette de mobiele eenheid in die gedurende het proces de trappen van het Leeuwarder gerechtsgebouw afzette.

G. schoot in de nacht van 23 op 24 januari van dit jaar in Bolsward een 31-jarige plaatsgenoot met een pistool neer. De man had G. in een café uitgescholden en hem later buiten enkele klappen verkocht, omdat hij zich ergerde aan diens neo-nazistische sympathieën. G. verklaarde dat hij zich bedreigd had gevoeld; daarom trok zijn semi-automatisch pistool en schoot de man neer. Volgens Van Voorst had G. kunnen weglopen of terugslaan. Het pistoolschot noemde hij een “een reactie buiten alle proporties”.

De verdachte zei het pistool te hebben aangeschaft omdat hij zich bedreigd voelde, nadat hij in december vorig jaar was mishandeld door een groep jongeren. Zij hadden hem herkend van de affiches die een anonieme antifascistische organisatie in Leeuwarden en Bolsward had verspreid. Daarop stonden persoonlijke gegevens van G., diens foto en de oproep hem aan te pakken.

G. stond ook terecht voor het mishandelen van een man in Leeuwarden met een fietsketting, vernieling van een politiecel, ingooien van ruiten en verspreiden van folders, pamfletten en oranje stickers met daarop hakenkruisen en teksten als 'Buitenlanders eruit' en 'Asielzoekers eruit'. Hij heeft daardoor aangezet tot haat tegen en discriminatie van mensen wegens ras, godsdienst en levensovertuiging, aldus de aanklager. Tegenover de politie had G. verklaard dat hij met zijn stickers “een discussie wilde uitlokken”.

De raadsman van de verdachte, H. Anker, vroeg op grond van noodweerexces ontslag van rechtsvervolging. Volgens hem had zijn cliënt uit zelfverdediging gehandeld omdat hij in de bewuste nacht in Bolsward werd aangevallen en vastgehouden en zich bedreigd had gevoeld. Anker vroeg vrijspraak voor het opplakken en verspreiden van de pamfletten en stickers, omdat volgens hem hakenkruisen zonder begeleidende tekst of slogan op zich niet aanzetten tot haat of discriminatie. Ook vroeg hij onmiddellijke invrijheidsstelling van G.

President T. van Gelder van de rechtbank wees dit laatste af. Ook liet hij meteen weten dat de rechtbank het beroep op noodweerexces afwees. Hij achtte een psychiatrisch onderzoek van de verdachte, die lijdt aan slapeloosheid en depressies, wenselijk. G. weigerde dit echter.

De president doet op 13 mei uitspraak.