Effectennota's in valuta notering

Met ingang van 3 mei worden transacties in nieuwkomers op de Amsterdamse effectenbeurs, waarvan de notering in vreemde valuta luidt, ook in die valuta afgewikkeld.

Dat is meestal voordeliger voor de belegger. Momenteel worden dergelijke beurstransacties afgewikkeld in guldens. Overwogen wordt om in een later stadium ook transacties in de reeds in vreemde valuta ter beurze genoteerde fondsen op deze wijze te verwerken.