DSM dankzij belastingbate in de zwarte cijfers

ROTTERDAM, 30 APRIL. Het chemieconcern DSM is in het eerste kwartaal nog net in de zwarte cijfers gebleven. De netto winst bedroeg zes miljoen gulden, maar dat is volledig te danken aan een forse belastingbate.

Het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen is in het eerste kwartaal uitgekomen op een verlies van achttien miljoen gulden, zo maakte de onderneming gisteren bekend. Vorig jaar bedroeg dit resultaat in dezelfde periode 108 miljoen gulden.

Omdat DSM via fiscale compensatie van verliezen een belastingbate van 20 miljoen gulden wist binnen te halen en zeven miljoen gulden resultaat boekte op de niet-geconsolideerde deelnemingen komt het groepsresultaat toch nog uit op negen miljoen gulden. Na aftrek van een belang van derden van drie miljoen gulden, resteert een netto winst van zes miljoen gulden. Vorig jaar behaalde DSM in dezelfde periode een netto winst van 100 miljoen gulden.

De marktomstandigheden zijn volgens DSM zoals verwacht niet wezenlijk veranderd ten opzichte van het laatste kwartaal van 1992. De recessie in Europa wordt steeds duidelijker, vooral in het belangrijke afzetgebied Duitsland. In de Verenigde Staten ziet de onderneming de situatie verbeteren, al biedt dat voor DSM zelf weinig soelaas omdat het concern het grootste deel van zijn produkten in Europa afzet. Het DSM-bestuur gaat ervan uit dat de slechte gang van zaken zich in het tweede kwartaal zal doorzetten. Verdere voorspellingen voor 1993 wil de onderneming “gezien de voortdurende onzekerheden” niet doen. Vorig jaar behaalde DSM een netto winst van 224 miljoen gulden.

De omzet van DSM daalde in het eerste drie maanden met veertien procent tot 2,1 miljard gulden. Dat is volgens de onderneming voor het grootste deel (acht procent) te wijten aan de gedaalde verkoopprijzen. De valutakoersen hadden een negatief effect van één procent, terwijl desinvesteringen de omzet met nog eens drie procent naar beneden hebben gedrukt. Een geringere vraag naar harsen en caprolactam zorgde voor een omzetdaling van twee procent.

DSM heeft de investeringen in het eerste kwartaal licht verhoogd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, van 224 miljoen gulden tot 242 miljoen gulden. Die uitgaven hebben volgens de onderneming vooral betrekking op grote projecten in de afrondingsfase, terwijl ook de acquisitie van de Duitse fijnchemie-activiteiten van Bristol-Myers hierin zijn opgenomen.

De vorig jaar aangekondigde herstructureringsvoorstellen hebben er toe geleid dat het personeelsbestand in de eerste drie maanden van dit jaar per saldo met 163 werknemers is afgenomen tot 22.364. In vergelijking met dezelfde periode in 1992 is de werkelijke bezetting met ongeveer 2.000 personen gedaald.