CDA twijfelt over vluchtelingenstatus van ex-Joegoslaven

DEN HAAG, 30 APRIL. Het CDA in de Tweede Kamer heeft grote twijfels bij het verlenen van de hoogste vluchtelingenstatus, de A-status, aan vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. In eerste instantie zouden zij volgens het CDA onder de gedoogdenregeling moeten vallen.

Dat bleek gistermiddag in de Tweede Kamer, waar de Kamer met minister d'Ancona (WVC) en staatssecretaris Kosto (justitie) sprak over toelating en opvang van ontheemden. Beide bewindslieden willen op 1 januari 1994 de Tijdelijke regeling opvang ontheemden (Troo) opheffen. De regeling werd in augustus ingevoerd in de veronderstelling dat de vluchtelingen slechts korte tijd in Nederland zouden blijven. Nu de oorlog voortduurt en de Troo de vluchtelingen in onzekerheid laat over hun toekomst, zal in de nieuwe Vreemdelingenwet een meer definitieve regeling worden opgenomen.

Het ministerie van justitie begon twee weken geleden met de behandeling van toelatingsverzoeken van de ex-Joegoslaven. Justitie verwacht dat een groot deel van de 13.500 mensen om wie het gaat wordt toegelaten als vluchteling of om humanitaire redenen een verblijfsvergunning krijgt. Van de 352 aanvragen die tot nu toe zijn behandeld, is in 164 gevallen de A-status verleend, 46 mensen kregen een vergunning om hier te blijven op humanitaire gronden; acht verzoeken zijn afgewezen en zeven aanvragers trokken zelf hun asielverzoek in. Van de 352 zijn er 127 onvindbaar. Volgens Kosto zijn ze naar familie in Duitsland en Zwitserland of hebben ze zich weer bij familie in het voormalige Joegoslavië gevoegd.

Tweede-Kamerlid Krajenbrink (CDA) sprak zich als enige uit tegen het nieuwe toelatingsbeleid. “Het gaat hier om mensen die en masse de A-status krijgen, met alle rechten die daarbij horen, zoals gezinshereniging. Dat lijkt mij niet verstandig”, aldus Krajenbrink. Hij vindt dat de ontheemden in eerste instantie onder de gedoogdenregeling moeten vallen. Wie kan aantonen dat in zijn vaderland vervolging dreigt of etnische zuivering, moet de A-status krijgen, meent hij. Het Tweede-Kamerlid Van Traa (PvdA) reageerde fel op de reserves van de CDA'er. Het stak hem dat vorig jaar, toen grote groepen ex-Joegoslaven naar Nederland kwamen, alle Kamerleden inclusief Krajenbrink om het hardst riepen dat het hier zonder twijfel om vluchtelingen ging. “Gaan we dan nu zeggen: doe wat voorzichtiger?”

Minister d'Ancona en staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) hebben gisteren een brief naar alle gemeenten gestuurd, waarin ze aangeven welke percentages van de voorraad sociale huurwoningen moet worden vrijgemaakt voor de opvang van ex-Joegoslaven die in Nederland mogen blijven. Het komende jaar zijn voor 30.000 ex-Joegoslaven 15.000 woningen nodig. In gemeenten die tekortschieten zullen woningen worden gevorderd, zo blijkt uit de brief. Bij de circulaire aan de gemeenten zit een begeleidend briefje van minister-president Lubbers waarin hij wijst op het algemeen belang van het huisvesten van asielzoekers. d'Ancona: “Dit is echt een heel serieus appel op de gemeenten.”