Accountant KPMG breekt met CLBN

AMSTELVEEN, 30 APRIL. KPMG Klynveld (accountants, belastingadviseurs en consultants) controleert niet langer de boeken van Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN).

Beide partijen, die zeggen de ontwikkelingen te betreuren, zijn uit elkaar gegaan vanwege een claim van 350 miljoen gulden die CLBN heeft ingediend bij KPMG Zwitserland, waarvan de juridische procedure nog wel drie tot vijf jaar in beslag kan nemen. De Rotterdamse bank, onderdeel van Crédit Lyonnais Parijs, verwijt KPMG Zwitserland nalatigheid bij de controle van de boeken van de Zwitserse houdstermaatschappij Sasea, het zakelijke labyrint van de omstreden Italiaanse zakenman Florio Fiorini.

Samen met zijn al even dubieuze partner Giancarlo Paretti was hij via CLBN betrokken bij de financiering voor de overname van het Amerikaanse filmconcern MGM/United Artists, wat CLBN een vermogen heeft gekost. Sasea, als ook de dochterondernemingen Chamotte Unie, Bobel en Melia, zijn in november failliet verklaard.

Hoewel KPMG Klynveld rechtstreeks niets met KPMG Zwitserland heeft te maken, wil het bedrijf, dat in Nederland uit principe klanten weigert wanneer blijkt dat de jaarrekeningen malversaties vertonen, iedere schijn van verdenking vermijden door zich nog langer met CLBN te associeren. “Derden zouden onze onafhankelijkheid in twijfel kunnen trekken”, zegt C.J.I.M Tilburg, lid van de raad van bestuur van KPMG. “Ik verwacht ook geen schikking tussen CLBN en KPMG Zwitserland”, vult de in januari aangetreden nieuwe president van KPMG, R.J.J. Koedijk, aan. “Daarvoor is het bedrag te hoog. Bovendien hebben we hele goede redenen waarom we niet willen schikken.”

De voor een kwart Nederlandse accountantsfirma is wereldwijd in omvang nog steeds het grootste bureau. In Nederland mag KPMG eenderde van de 100 belangrijkste handels- en industriebedrijven tot zijn klanten rekenen. Dat heeft in 1992 geresulteerd in een omzet van 691 miljoen gulden en een groei van 8 procent ten opzichte van 1991. De omzet in de accountancy nam toe met 7 procent tot 430 miljoen. De resterende omzet van 261 miljoen gulden werd gegenereerd door belastingwerk, organisatiewerk en het geven van adviezen. Het aantal medewerkers steeg tot 3.843.

Koedijk constateert dat de meeste klanten hun vaste accountant, die in het midden- en kleinbedrijf vaak als een soort vertrouwensman fungeert, meestal trouw blijven. Alleen bij fusies of overnames wil een klant nog wel eens van accountant wisselen. Op die manier verspeelde KPMG een grote klant als de ABN, toen deze bank fuseerde met de Amro. Bij Bols/Wessanen gebeurde het omgekeerde en moest Moret Ernst & Young het veld ruimen. De laatste grote klant die KPMG heeft binnengehaald is de Nederlandse Spoorwegen.

Schaalvergroting van de activiteiten dient echter vooral gezocht te worden in de dienstverlening. In die sector heeft KPMG - naar Amerikaans voorbeeld - het zogeheten management control aan zijn dienstenpakket toegevoegd. In het kort komt management control erop neer dat KMPG onderzoekt of met een redelijke mate van zekerheid de door de leiding van een bedrijf geformuleerde doelstellingen met de gehanteerde bedrijfaanpak ook werkelijk zullen worden bereikt.