VU-professor schrijft sporters testosteron voor

ROTTERDAM, 29 APRIL. Professor L.J.G. Gooren schrijft het hormoon testosteron voor aan sporters. Dat zegt de endocrinoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in Ad Valvas, het weekblad van de VU dat vandaag is verschenen.

“Testosteron is een betrekkelijk onschuldig middel”, meent Gooren. “Dat zal ik niet snel voor de radio of de televisie zeggen, want dan gaat iedereen testosteron gebruiken. Maar als je dan toch iets moet aanraden aan body-builders, is het testosteron. Dat is het middel waarmee we al sinds de jaren dertig bekend zijn en waarvan we zo min mogelijk bijwerkingen kennen.”

Gooren vindt dat de voorlichting over het gebruik van anabole steroden moet verbeteren. Daarom vormt hij binnenkort met zijn collega's prof. dr. A.G.H. Smals uit Nijmegen en prof. dr. J.H.H. Thijssen uit Utrecht een denktank om dopingmiddelen als anabole steroden te bestuderen. Ook prof. dr. Tj. B. Van Wimersma Greidanus, voorzitter van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken, zal zijn medewerking verlenen.

In Ad Valvas zegt Gooren, die gespecialiseerd is in transseksualiteit en daarom veel ervaring heeft met testosteron, dat hij geen topsporters behandelt. “De kennis over anabolen steroden is ook nog niet zo groot dat je een topsporter werkelijk van dienst kunt zijn. Er bestaan nog geen uitgekiende schema's op grond waarvan zulke sporters beter kunnen gaan presteren.” Gooren wil het gebruik van anabolen niet stimuleren, maar wel reguleren. “Traditioneel denken artsen dat anabole steroden gevaarlijk zijn, maar is dat ook zo? Ik ben geen warm voorstander van het gebruik, maar er zijn ook mensen die roken of te hard rijden. En zo is het ook een maatschappelijk gegeven dat sommige sporters anabole steroden gebruiken. Moet je als dokter dan zeggen: dit mag absoluut niet en hier bemoei ik me niet mee of moet je het proberen te sturen?”