Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Officier Orde Oranje-Nassau, bij bevordering: P.J. Fraanje, Ridderkerk.

Officier Orde Oranje-Nassau: mevr. E. Aiking-van Wageningen, Arnhem; ir. M.C. in 't Anker, Den Haag, insp. ruimtel. ordening prov. Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland; H. van Blaaderen, Achterberg, hoofd afdeling bestrijding dierplagen Hoofd-inspectie Milieuhygiëne, Directoraat-Generaal Milieubeheer; W. Bol, Hendrik Ido Ambacht; H.W. Brakel, Uithoorn, architect BNA; ir. F.A. van Dam, Bunnik, dir. NV Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN); ir. H.L.M. van Duyse, Voorburg, hoofd afd. bouwkwaliteit Directie Onderzoek, Dir.Gen. volkshuisvesting; W. Frommé, Velp (Gld), dir. Ubbink Nederland bv in Doesburg; prof. J. Hoogstad, Rotterdam, architect BNA BNS; mr. V.G. Keizer, Amersfoort, hoofd afdeling Verzuring, Directie Lucht en Energie Directoraat-Generaal Milieubeheer; drs. C.J. van Kuijen, Warmond, dir. Directie Stoffen, Veiligheid en Straling, Directoraat-Generaal Milieubeheer; P. van Nieuwkoop, Voorschoten, projectmanager Rijksgebouwendienst; A. Peetoom, Voorburg, dir. Architectenbureau Van der Sterre Peetoom bv in Hoogmade; R. Tepe, Rotterdam, plv. hoofding.-directeur, ook adjunct-inspecteur Volkshuisvesting Zuid-Holland, Directoraat-Generaal Volkshuisvesting; G. Westerdijk, Andijk, dir. Bouwlokaties, Stadsvernieuwing en Milieu, Directoraat-Generaal Volkshuisvesting; dr.mr. D.A. Zeilmaker, Leiden, inspecteur hoofdinspectie Milieuhygiëne, Directoraat-Generaal Milieubeheer.

Ridder Orde Oranje-Nassau: ing. J.J. Bokhoven, Reeuwijk, dir. Aannemersbedrijf Bokhoven in Gouda; P. Esselink, Kampen, medew. Nieuwbouw Directie Volkshuisvesting Overijssel, Directoraat-generaal Volkshuisvesting; H. Groen, Haaksbergen; P. Huisman, Leiderdorp, techn. adviseur elektrotechniek Rijksgebouwendienst; R.H. Jolly, Leiderdorp, hoofd Bedrijfsbureau Centrale Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen ministerie van VROM; drs. N.G. Kaales, Rietmolen, dir. De Volkswoning in Enschede; C.M.W. van der Klugt, Rijswijk; A.J. Kuiper, Amsterdam, coördinator dir. Bouwlokaties Stadsvernieuwing en Milieu van het Directoraat-Generaal Volkshuisvesting; G. Lankhorst, Voorburg, architect; A. Post, Leeuwarden, chef Acceptatie/Mutatie afdeling Bewaring, Juridische Zaken en Vastgoedinformatie, Kadaster en de Openbare Registers, dir. Friesland; C. Stoel, Zwolle; K.J. Terleth, Amstelveen, dir. Teramstelbouw bv in Amsterdam; H.M.A. Vlassak, Budel, dir. Gebroeders Vlassak BV te Budel; J.C. van der Werff, Rotterdam, dir. Woningbouwvereniging Centraal Woningbeheer in Delft.