VNG woedend op Ter Veld over bijstandsplan

DEN HAAG, 29 APRIL. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is woedend op staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken en werkgelegenheid) omdat zij de gemeenten niet heeft betrokken bij de maatregelen ter beperking van de bijstand.

Gemeenten noch VNG wisten iets van het plan tot het bekend werd gemaakt, zegt een VNG-woordvoerder. Een woordvoerder van Ter Veld bevestigt deze gang van zaken. Zolang de kwestie binnen het kabinet besproken werd kon de VNG niet worden ingelicht, zegt zij desgevraagd. Volgens de woordvoerder liet Ter Veld al op 27 februari, voor de VARA-radio, en op 8 april, voor de VARA-televisie, doorschemeren dat een forse ingreep op komst was. Het kabinetsbesluit werd op 22 april gepubliceerd.

Volgens directeur drs. F.A.M. Kerckhaert van de VNG is het kabinet “het spoor volstrekt bijster”. In het jongste nummer van het VNG-blad NG Magazine schrijft Kerckhaert: "Wie het rijksbeleid met betrekking tot de Algemene Bijstandswet nu nog kan volgen, verdient wel een heel bijzonder lintje. Inhoudelijke en procedurele koerswendingen schieten alle kanten op.'

Kerckhaert brengt in herinnering dat het rijk jarenlang de bijstand aan steeds gedetailleerdere centrale richtlijnen bond. De "regelspuwende rijksmachinerie' was niet te stoppen, met als resultaat 23 soorten bijstandsjongeren.

Maar plotseling, en voor de VNG onverwacht, ging het roer om. Kerckhaert vervolgt: " Alsof er geen regulier bestuurlijk overleg bestaat, alsof er geen bestuurlijke afspraken zijn gemaakt met een zware kabinetsdelegatie over de 80/20-discussie (het rijk wil in de toekomst niet langer 90 procent maar nog slechts 80 procent van de bijstandskosten betalen, red.), kondigt staatssecretaris Ter Veld op 21 april rigoureuze maatregelen aan, die de gemeenten van alle kanten raken. Gemeenten mogen nu ineens wel inkomenspolitiek gaan voeren, jongeren onder onder de 21 krijgen geen bijstand meer, alleenstaande ouders worden op 70 procent gezet, gemeenten moeten rechter en deurwaarder gaan spelen bij fraude-gevallen onder de 12.000 gulden, ook al is de betreffende persoon geen cli"ent van de sociale dienst meer.'

Ook in financiële zin is volgens de VNG aan de plannen "geen touw vast te knopen'. Kerckhaert: "Een bizar voorbeeld is wel dat gemeenten verplicht zullen worden om beleidsplannen op te stellen en dat dat feit alleen al een structurele bezuiniging van 140 miljoen op jaarbasis bij het rijk blijkt op te leveren.'