Verkeer en Waterstaat

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof.ir. B. Beukers, Rijswijk ir. H.N. Wolleswinkel, Rijsenhout, dir. Luchtvaartinspectie Rijksluchtvaartdienst; K.H. Ledeboer, Haarlem, dir. divisie operations bij de KLM; ir. R.E. Waterman, Delft, dir. Data Transmissie, Delft; mr. L.J. Pieters, Rhoon, oud-voorz. commissie vervoervergunningen.

Officier Orde Oranje-Nassau: ing. M. van der Bijl, IJmuiden, plv. hoofd afd. emissies Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland Haarlem; ing. A. Brandt, Voorburg, senior ontwerpingenieur bij Rijkswaterstaat, bouwdienst Utrecht; ir. J.J. van den Broek, Geldermalsen, hoofd afd. regionale ontwikkeling en strategie bij Rijkswaterstaat, dir. Gelderland Arnhem; ir. S.L. Duursma, Lelystad, oud-hoofd agrarische vestigingen en domeinbeheer bij Rijkswaterstaat, dir. Flevoland Lelystad; ing. F.J. Kans, Papendrecht, coördinator civiel bij Rijkswaterstaat, bouwdienst Utrecht; ing. J.S. Ploum, Maastricht, oud-hoofd afd. vergunningenbeleid bij Rijkswaterstaat, dir. Limburg Maastricht; G.G.C.M. Heimeriks, 's-Hertogenbosch, hoofd afd. directionele en bedrijfsondersteuning dienst waterstaat, milieu en vervoer bij provincie Noord-Brabant 's-Hertogenbosch; ir. J.G. Stelling, Heemstede, oud-hoofd dienst weg- en waterbouwkunde bij Rijkswaterstaat, dienst weg- en waterbouw Delft; drs. E. Romijn, Oosterbeek, oud-ambtenaar dienst milieu en water bij provincie Gelderland Arnhem; J.D. den Biggelaar, 's-Hertogenbosch, oud-griffier waterschap De Aa 's-Hertogenbosch; H. Geurkink, Almelo, oud-hoofd afd. zuiveringsbeheer bij waterschap Regge en Dinkel Almelo; A. Noordermeer, Oudenhoorn, dijkgraaf bij waterschap De Brielse Dijkring Brielle; G.W.I. Pompen, Nieuw-Vennep, oud-hoogheemraad/eerste loco-dijkgraaf bij hoogheemraadschap van Rijnland Leiden; G.B. Rijke, Nieuwpoort, alg. dir. Van Ommeren Binnentankvaart bv Rotterdam; H.L.A. Bakhuis, Amersfoort, dir. goederen NS; Th.C. Luijks, Roosendaal, dir. Rijksverkeersinspectie dir.-generaal Vervoer 's-Gravenhage; M.Chr. Smuling, Amsterdam, oud-vice-voorzitter bij Fenex, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek Rotterdam; A.P. Visser, Voorburg, oud-hoofd afd. toezicht/plv. hoofd scheepvaartinspectie dir.-generaal scheepvaart en maritieme zaken Rijswijk; A. van Langeveld, Rotterdam, alg. dir. Nedlloyd Lijnen B.V. bij Koninklijke Nedlloyd Groep N.V. Rotterdam; W.H. van Lindonk, Leidschendam; Ridder A.G.A. van Rappard, Naarden, oud-Nedlloyd representative Lissabon bij Nedlloyd Lijnen b.v. Rotterdam; jhr.ing. J.B.F. Bosch Ridder van Rosenthal, Eefde; A.R. van der Meer, Badhoevedorp, projectdir. Schiphol 2000 bij Luchthaven Schiphol; A.J. Leijer, Heemstede, dir. KLM Cityhopper bv bij de KLM; H.W.C.L. Schoevers, Heemstede, dir. KLM-REA Helicopters cv bij de KLM; F.C. M. Albertz, Leimuiden, adviseur raad van bestuur PTT; ir. L.H.M. Crousen, Wassenaar, dir. Telecomdistrict 's-Gravenhage bij PTT; ir. J. Dijk, Haren, dir. Oost- en Centraaleuropese relaties van Nepostel bij PTT; H.J.G. Durville, Rosmalen, dir. hoofdpostkantoor 's-Hertogenbosch.

Ridder Orde Oranje-Nassau: L.H. Bosman, Zoetermeer, stafmedew. dir. controller bij FEZ, centr.stafdiensten, min. V en W; M. J. Nicasie, Rijswijk, hoofd afd. bibliotheek en doc. VDB, centr. stafdiensten, min. V en W; W.Th. van Brakel, Middelburg, oud-hoofd onderafd. bestuurs- en oppertoezichtzaken bij Rijkswaterstaat, dir. Zeeland Middelburg; ing. C.J.A. Doensen, Landgraaf, medew. verkeersveiligheid bij Rijkswaterstaat, directie Limburg Maastricht; ing. J. Fresco, Maassluis, adv. milieubaggeren en specieberging bij Rijkswaterstaat, directie Noordzee Rijswijk; E.Th.C. van Haaren, Middelbeers, personeelsconsulent bij Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant 's-Hertogenbosch; mevr. A. de Jong, 's-Gravenhage, secr. georganiseerd overleg (DDCO) bij Rijkswaterstaat, hoofddirectie van de Waterstaat 's-Gravenhage; ing. H. Kraaijeveld, Zwolle, oud-stafmedew. Geodesie bij Rijkswaterstaat, meetkundige dienst Delft; A.E. van Lenthe, Lelystad, oud-projectbegeleider bij Rijkswaterstaat, directie Flevoland; ing. F.W. Messemaker, Lelystad, hoofd afd. ontwerp, hoofdafd. wegen en oeververbindingen bij Rijkswaterstaat, directie Flevoland; A.J. van Nes, Rotterdam, adv. vlootzaken Rijkswaterstaat, directie Noordzee Rijswijk; L. Spruijt, Delft, oud-hoofd afd. systeem/support bij Rijkswaterstaat, meetkundige dienst Delft; H.L. Stasse, Hellevoetsluis, oud-hoofd onderafd. meetdienstbedrijfsvoering Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland Rotterdam; ing. H.P.A. Thegels, Posterholt, hoofd techn. dienst/plv. dienstkringhoofd bij Rijkswaterstaat, directie Limburg Maastricht; C. de Bruyn, Assen, oud-medew. dienst verkeer en waterstaat provincie Drenthe; E.J. van den Heuvel, Sint-Michielsgestel, oud-jur.adm. beleidsmedew. waterkeringen prov. Noord-Brabant; P. Igel, Heemstede, proj.leider nieuwe werken bureau beheer, dienst milieu en water provincie Noord-Holland; L.J. Wessels, Vijfhuizen, alg. adviseur afd. staf en ondersteuning dienst milieu en water prov. Noord-Holland; ing. J.A.J. Boekhout, Breskens, hoofd techn.dienst waterschap Het Vrije van Sluis Oostburg; R.W. baron van Boetzelaer, Maartensdijk, heemraad/plv.voorz. hoogheemraadschap Amstel en Vecht Amstelveen; H.P. Doornbos, Uithoorn, staffunct. speciale opdrachten hoogheemraadschap Amstel en Vecht Amstelveen; H.E. Naarding, Sneek, oud-secr. waterschap De Middelsekrite Sneek; J. Oosterhof, Wolvega, secr. waterschap De Stellingwerven Wolvega; G.A. Oud, Haarlem, oud-hoofd afd. alg. en interne zaken waterschap Het Lange Rond Alkmaar; P. Reijnierse, Boxtel, hoofd afd. nieuwe werken waterbeheer techn. dienst waterschap De Dommel Boxtel; A.F. Romijn, Hoek, oud-griffier waterschap De Drie Ambachten Terneuzen; T. Schuurman, Assen, oud-hoofd afd. zuiveringsbeheer zuiveringschap Drenthe Assen; J. Verhagen, Oud-Beijerland, rentmeester/taxateur; A.J. Verstraeten, Knokke-Heist (België), pres.-dir./eigenaar beheersmaatschappij Verstraeten B.V. te Oostburg; M. Schieman, Tilburg, oud-stafmedew. RVI bij dir.gen. vervoer 's-Gravenhage; P.L. Schoonbrood, Moorveld, unitmanager Rijksverkeersinspectie unit zuid bij dir.-gen. vervoer te 's-Gravenhage; M. Mooij, De Lier, alg. dir. transportgroep M. Mooij te Den Hoorn; G. Mantel, Alkmaar, oud-procesmanager NS; G.E. Tip, Eindhoven, oud-chef de bureau NS; mevr. E. Wilderink, Voorburg, chef de bureau NS; W.H.M. Boland, Nieuwkoop, captain/instructeur 737 bij Transavia; E. Dirkzwager, Hoofddorp, oud-adjunct hoofd dienst cabinepersoneel/purser bij de KLM; J. Eveleens, Nieuw Vennep, hoofd alg. zaken van de divisie Operations bij de KLM; A. Kooyman, Nieuw Vennep, oud-hoofd operations, automatisering bij de KLM; F.J. Kuipers, Uithoorn, manager IATA-zaken bij de KLM; L.W. Robertus, Lisse, projectmedew. commerc. planning, divisie passage KLM; H. van Rijsinge, Badhoevedorp, hoofd ruimteplanning techn. dienst, divisie operations KLM; drs. L.T. Seijger, Nunspeet, oud-boordwerktuigkundige Boeing 747 KLM; G. Wekx, Amstelveen, adviseur organisatie Schiphol KLM; J. Verstraate, Vlissingen, projectl. vlootvernieuwing vaarwegmarkeringsdienst bij dir.-gen. scheepvaart en maritieme zaken; T.D. Bloemen, Zeist, oud-nautisch manager fleet bij Nedlloyd Lijnen b.v. Rotterdam; J.C. Verheijden, Dordrecht, manager asset management bij Nedlloyd Lijnen b.v. Rotterdam; B. Engbers, Scheemda, dir. hoofdpostkantoor Veendam; W.J.G. Heijenrath, Maastricht, hoofd klantenservice, distr. Maastricht PTT Telecom; A. van Lavieren, Peize, chef projectering en montage telefooncentr./adj.-hoofd binnendienst, distr. Leeuwarden PTT; C.L. Minderhoud, Breda, hoofd afd. kabelnetten, distr. Breda PTT; ing. J. van Staveren, Zoetermeer, techn. wetenschappelijk onderzoeker PTT Research; A.W. Vermeulen, Middelburg, regiomanager install. en serv. Goes, distr. Breda PTT.

VERKEER en WATERSTAAT en LANDBOUW, NATUURBEHEER en VISSERIJ

Officier Orde Oranje-Nassau: A.A.G. Vrij, Leidschendam, hoogheemraad/wnd. dijkgraaf hoogheemraadschap Delfland te Delft.

VERKEER en WATERSTAAT en ECONOMISCHE ZAKEN

Ridder Orde Oranje-Nassau: L.J.M. Hendriks, Amsterdam.

VERKEER en WATERSTAAT en ONDERWIJS en WETENSCHAPPEN

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof.mr. A.J.O. baron van Wassenaer van Catwijck, Den Haag;

VERKEER en WATERSTAAT en WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID en CULTUUR

Ridder Orde Oranje-Nassau: dr. P.H. Hefting, Haarlem, stafmedewerker concernstaf kunst en vormgeving bij PTT.