Veel minder fietsers in Amsterdam

AMSTERDAM, 29 APRIL. Het aantal fietsers in de Amsterdamse avondspits is de afgelopen dertig jaar drastisch gedaald. Werden begin jaren zestig nog 300.000 fietsen aan het einde van de middag geteld, inmiddels begeven zich dagelijks nog maar 70.000 mensen per fiets in het verkeer. Uit onderzoek blijkt dat de toegenomen verkeersonveiligheid als belangrijkste reden wordt genoemd voor het laten staan van de fiets.

Dit blijkt uit gegevens van het Amsterdamse bureau voor onderzoek en statistiek. Als tweede belangrijke reden geven ondervraagden aan dat zij bang zijn dat hun fiets wordt gestolen. Volgens gegevens van de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening betreft dit jaarlijks 250.000 fietsen: veertig procent van alle fietsen in de Amsterdamse agglomeratie.

Ruim driekwart van de inwoners van Amsterdam en zijn randgemeenten heeft een fiets, maar eenderde zegt die nooit te gebruiken. Het percentage fietsers is het hoogst in de binnenstad van Amsterdam: tachtig procent van de eigenaren stapt daar op de pedalen. In randgemeenten laat ongeveer de helft zijn fiets ongebruikt. Opvallend is het geringe aantal fietsen in woonwijken met grote aantallen Turkse en Marokkaanse immigranten. Zo heeft bijna driekwart van de inwoners van de wijk Bos en Lommer geen fiets.

Als reden van de afgenomen populariteit van de fiets wordt behalve de onveiligheid en diefstal ook het toegenomen gebruik van het openbaar vervoer genoemd. Zo maken scholieren en studenten veel gebruik van hun OV-kaart.