Tros en Veronica willen niet samen met de EO

HILVERSUM, 29 APRIL. TROS en Veronica zien geen mogelijkheden voor samenwerking met de Evangelische Omroep (EO) op Nederland 2. Beide omroepen hebben het Commissariaat voor de Media gisteren gevraagd voortzetting van de huidige zenderindeling onmogelijk te maken. TROS en Veronica zien meer in samenwerking met AVRO of VARA.

Hoewel de EO volgens Veronica-voorzitter J. van der Reijden als een eerbare omroep moet worden beschouwd, is duurzame samenwerking uitgesloten. De EO hecht daarvoor teveel aan de eigen identiteit.

Verder zou een andere indeling beter aansluiten bij de wensen van het publiek. Ook zou volgens TROS en Veronica met de plaatsing van de EO op Nederland 1 of Nederland 3 de publieke omroep beter in staat zijn een marktaandeel van 55 procent te behouden.

Omroepminister d'Ancona heeft het voornemen alle omroepen tienjarige concessies te verlenen. Voorwaarde daarbij is dat omroepen tot samenwerking per net komen.

De NOS veroordeelt de opstelling van TROS en Veronica. Volgens advocaat mr. R. le Poole heeft de NOS eind vorig jaar op zorgvuldige wijze besloten tot voortzetting van de huidige zenderindeling. Het creëren van drie gelijkwaardige netten is daarbij het uitgangspunt geweest. Individuele omroepen hebben recht op behoud van identiteit. Verder kan volgens hem niet aannemelijk worden gemaakt dat bij een andere indeling de publieke omroep substantieel wordt versterkt.