Tindemans krijgt Delors-leerstoel

MAASTRICHT, 29 APRIL. Oud-minister van buitenlandse zaken van België, nu voorzitter van de fractie van de Europese Volkspartij in het Europees Parlement, prof. dr. Leo Tindemans, heeft gisteren in Maastricht de Jacques Delors-leerstoel aanvaard voor “Euregionale studies”.

In zijn inaugurale rede bepleitte Tindemans snelle ratificatie door alle lidstaten van het Verdrag van Maastricht. Gezien de teruglopende economie in Europa en de situatie in het voormalige Joegoslavië moet er zeer spoedig een sterk en één Europa ontstaan. Zoniet, dan vreest Tindemans een crisis als in de jaren dertig of zelfs het uiteenvallen van Europa.