Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Officier Orde Oranje-Nassau, bij bevordering: ir. P. van Rijn, Velsen-Zuid, dir. Ontwikkeling Bedrijfsvoering, ook produktgroepmanager IJzer Hoogovens Groep bv in IJmuiden.

Officier Orde Oranje-Nassau: mr. A. van Bentum, Uithoorn, dir. Personeelszaken Gemeenschappelijk Administratiekantoor in Amsterdam; prof.dr. P.A. Cornelis, Baarn; mevr.prof. dr.J. van Doorne-Huiskes, Bunnik; ir. H. Ens, Den Haag, inspecteur Arbeid van Arbeidsinspectie in Rotterdam, ook beleidsmedew. Procesindustrie directoraat-generaal Arbeid min.SoZa; G.H. Gispen, Eersel; ing. S. Hop, Hooghalen, voorheen dir. werkvoorzieningsschap WICA-bedrijven in Emmen; dr.ir. H.J. Kraaijveld, Roelofarendsveen, hoofd Liaison Veiligheids- en Milieuzaken Shell Internationale Petroleum Maatschappij in Den Haag; M.S. Negenman, De Rijp; drs. J. Pars, Dronrijp, voorheen regionaal dir. Arbeidsvoorziening Regio Kennemer-, Amstelland en Meerlanden van Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in Rijswijk; J. Schuller, Zaandam, voorh. voorz. Bouw- en Houtbond FNV; mr. F.L. Vekemans, Heilige Landstichting, Corporate Director Human Resources en ook lid Groepsraad Akzo nv in Arnhem.

Ridder Orde Oranje-Nassau: J. H. Bartman, Breda; dr. F.L. Binsbergen, Naarden, sectiechef scouting en exploratory process unit Koninklijke/Shell Laboratorium in Amsterdam; H.H. Boswinkel, Rotterdam; drs. A.W.J.E. van de Bunt, Haarlem, voorheen hoofd Centrale Arbeidsvoorwaarden Hoogovens Groep bv in IJmuiden; H.C.M. van Deursen, Nijnsel, voorheen plv. dir. en ook hoofd Personeelsvoorziening Arbeidsbureau Midden-Brabant in Tilburg van Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in Rijswijk; prof.dr.ir. L.L. van Dierendonck, Munstergeleen, voorheen Research Fellow bij DSM Research bv in Geleen; drs. A.L.P. van Ditzhuijzen, Veldhoven, dir. districtskantoor Eindhoven Gemeenschappelijk Administratiekantoor in Amsterdam; J.C. Dwarswaard, Nieuwegein, stafmedewerker vakcentrale MHP; E. Getreuer, Eesveen, voorh. techn. dir. bij Elektrische Meetinstrumenten- en Apparatenfabriek Faber & Getreuer bv in Steenwijk; ing. H. de Graaf, Abcoude, voorheen beleidsmedewerker sector Normering, Dienstverlening en Uitvoering directie Veiligheid Directoraat-Generaal van Arbeid van min. sociale zaken en werkgelegenheid;mevr.drs. A. Groeneveldt-barones van der Feltz, wonende in Velsen-Zuid, voorheen dir. centraal bureau Stichting Studie- en Beroepskeuze in Noord-Holland Noord in Alkmaar; H.H. Harmsen, Uden, waarnemend dir./vestigingsmanager Arbeidsbureau Uden van Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in Rijswijk; H.A.M. Janssen, Dilsen (België), technisch directeur Briefhouder- & Metaalwarenfabrieken Egidius Janssen nv in Belfeld; ir. P.J.A. Kriele, Beek, voorheen Chef Produktie Utilities DSM-Limburg Services bv in Geleen; W. Lebbink, Diepenveen, voorh. districtsarbeidsdeskundige regio Gelderland-Zuid van Gemeenschappelijke Medische Dienst in Amsterdam; mevr.mr. A.D. van Mill, Voorburg, jur. beleidsmedew. pensioenen bij afd. Ouderenregelingen directoraat-generaal soc. zekerheid min. sociale zaken en werkgelegenheid; ing. J. van der Molen, Berg en Terblijt, voorheen dir. Profit Centre Beerse (België) van DSM-Packaging Group in Veldhoven; drs. H.P.W. Schmitz, Den Bosch, voorh. beleidsmedewerker FNV; drs. A.J.G. Schoenmaeckers, Geleen, voorheen belast met speciale-opdrachten bij Concern Secretariaat van DSM nv in Heerlen; A. Schoon, voorheen dir. financiën en administratie Openbaar-Lichaam Drechtwerk te Dordrecht; J.H. Senden, Grubbenvorst, interimdir. Centrum Vakopleiding in Venlo Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in Rijswijk; M. Sies, Culemborg, districtsbestuurder Utrecht en Flevoland CNV; G.J. Steverink, Oss, directeur ontslagzaken regio Noord-Oost Brabant van Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in Rijswijk; J. Stulp, Zoetermeer, voorh. districtsbestuurder Dienstenbond FNV in Den Haag; T.I. Sun, Maarssen, voorheen bel.medew. Dienstenbond FNV; G. de Vries, Zoetermeer, voorh. hoofd directiesecretariaat directie Veiligheid van Directoraat-Generaal Arbeid min. sociale zaken en werkgelegenheid; M.C.H. Waijers, Tilburg, jur. medew. Rechtskundige Dienst districtskantoor Tilburg FNV.