PTT verandert in 1996 driekwart telefoonnummers

DEN HAAG, 29 APRIL. Driekwart van de 7,4 miljoen telefoonnummers in Nederland zal vanaf begin 1996 veranderen. Alle nummers (net- en abonneenummer) die nu minder dan tien cijfers tellen, krijgen er één of meer nummer voor geplaatst.

PTT Telecom zal de kosten van de operatie (circa 100 miljoen gulden) de komende jaren niet op de klanten afwentelen via tariefsverhogingen, zo verzekerde gisteren drs. B. Verwaayen, algemeen directeur van PTT Telecom.

Alleen abonnees in de regio's Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Almere houden hun huidige nummer dat al tien cijfers beslaat. De massale overschakeling op andere telefoonnummers is mede een gevolg van de volledige liberalisatie van het telefoonverkeer in de EG vanaf 1998, waardoor concurrenten, zoals AT&T, via het PTT-netwerk hun diensten op de binnenlandse markt kunnen aanbieden. Verwaayen bepleitte “stringente” randvoorwaarden voor het gebruik van het bestaande netwerk van de PTT omdat het “geen zin heeft straks zes keer de Kalverstraat open te breken”.

Als gevolg van de nummerverandering is het mogelijk de capaciteit beter te benutten, zodat tussentijdse aanpassingen voor de komende tien tot vijftien jaar niet meer nodig zijn. De uitbreiding van de capaciteit maakt het mogelijk voor concurrende maatschappijen nieuwe nummers toe te kennen aan hun klanten. Verwaayen zei dat de PTT ruim 10 procent van de capaciteit reseveert voor toekomstige concurrenten. Hij verwacht dat niet meer dan “één à twee” concurrenten zich op de Nederlandse markt zullen wagen.

Duidelijk is wel dat de binnenlandse telefoontarieven na de volledige liberalisering van de EG-telecommarkt na 1998 fors zullen stijgen. De Europese Commissie maakte gisteren details over de liberalisering bekend. Zo moeten de tarieven in de toekomst worden bepaald door de kostprijs. In alle EG-landen moeten dezelfde betaalbare telefoniediensten worden aangeboden en dient de financiële stabiliteit van de bestaande telecombedrijven te worden gegarandeerd.

Uit OESO-onderzoeken blijkt dat Nederland zowel op de particuliere als zakelijke markt tot de goedkoopste landen van Europa behoort. PTT Telecom-directeur Verwaayen zei dat op dit moment de abonnementsgelden die zijn bedrijf in rekening brengt voor maar 60 procent kostendekkend zijn. Toch zal PTT telecom tot 1996 “grote terughoudendheid” betrachten wat betreft tariefverhogingen voor het binnenlandse telefoonverkeer. Die zullen niet groter zijn dan vijf tot tien procent “in enkele jaren”, waarbij de internationale tarieven als gevolg van de toenemende concurrentie verder zullen dalen. Het uitgelekte plan om klanten kosten in rekening te brengen voor een niet gelukt telefoontje noemde Verwaayen “een canard van onze zijde”.