Provincie Gelderland stemt in met "knooppunt'

ARNHEM, 29 APRIL. Provinciale staten van Gelderland hebben gisteren hun goedkeuring gegeven aan de zogenoemde ontwikkelingsvisie voor het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen. Met het goedkeuren van deze schets van de ruimtelijke inrichting van het gebied, waarbinnen 26 gemeenten gaan samenwerken, is de tot nog toe belangrijkste stap gezet voor de vorming van het stedelijk knooppunt.

Met de vaststelling van de ontwikkelingsvisie gaf de provincie ook toestemming voor omstreden woningbouwplannen van Nijmegen. De stad wil aan de overzijde van de Waal een wijk met 12.000 woningen bouwen. Zes gemeenten aan die zijde van de Waal hebben zich verzet tegen dat plan. Zij zien liever dat de 12.000 woningen verspreid over hun kernen worden gebouwd.

De provincie heeft Nijmegen en de zes gemeenten tot 1 november de gelegenheid gegeven een oplossing van het probleem te vinden. De provincie verwacht dat dit zal lukken, omdat het rijk onlangs Gelderland heeft gevraagd de komende tien jaar 10.000 woningen meer te bouwen dan oorspronkelijk het plan was. Men denkt dat met 4000 daarvan de Over-Betuwse gemeenten de gewenste uitbreiding van hun eigen kernen kunnen realiseren.

In de ontwikkelingsvisie wordt voorts bepaald dat voor woningzoekenden uit Arnhem een nieuwe wijk in Driel-Oost wordt gebouwd. Verder moeten er onder meer een derde Waalbrug bij Nijmegen komen en een sneltram tussen Arnhem en Nijmegen. Voor alle plannen is 17 miljard gulden nodig. Er is een geschat tekort van 2,8 miljard. Dat bedrag zou uit Den haag moeten komen.