Onderwijs en Wetenschappen

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof.mr. N.E. Algra, oud-hoogl. Rijksuniversiteit Utrecht, Doorn;prof.dr. N.F.Th. Arts, oud-hoogl. Vrije Universiteit Amsterdam, Huppel;mevr.prof.dr. E.M. Barth, hoogl. Rijksuniversiteit Groningen/lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Paterswolde; prof.dr. W.Th. Daems, hoogl. Rijksuniversiteit Leiden, Oegstgeest; prof.dr.ir. J. Davidse, hoogl. TU Delft, Rotterdam; prof.dr. J. Joosse, bijz. hoogl. Vrije Universiteit Amsterdam/lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nederhorst den Berg; prof.dr. J. Kommandeur, hoogl. Rijksuniversiteit Groningen/lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Groningen; prof.dr. C.J. Lammers, hoogl. Rijksuniversiteit Leiden/lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Rhenen; prof.dr. J.H. van Lint, rector magnificus TU Eindhoven/lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nuenen; prof.dr. D. M. Schenkeveld, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, Heemstede; prof.dr. P.H. Schmidt, oud-hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden/hoofd afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde Academisch Ziekenhuis Rijksuniversiteit Groningen, Voorschoten.

Officier Orde Oranje-Nassau: A.J.V.M. Adang, oud-rector Bisschop Bekkerscollege in Eindhoven, wonende aldaar; B. Bijlsma, inspecteur Basisonderwijs min. O&W in Zoetermeer, Heerenveen; mevr. drs. H.J. Doeksen, studie-adviseur faculteit der letteren Rijksuniversiteit in Utrecht, West-Terschelling; prof.ir. S. Dijkstra, Nootdorp; prof.dr. A. Eijgelaar, oud-hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, wonende aldaar; drs. J.J.M. van Gent, bibliothecaris Rijksuniversiteit Leiden, wonende aldaar; ing. J. van Hemert, lid Onderwijsraad in Den Haag, Nootdorp; mevr.drs. G.J. van Hilst, bestuurssecretaris inspectieleiding min. O & W Zoetermeer, Voorburg; drs. J.A. Knubben, oud-decaan Universiteit Nijenrode in Breukelen, Tiel; dr. P. Kuijper, hoofd dienst coördinatie computeraangelegenheden van de Vrije Universiteit in Amsterdam, Hilversum; prof.dr. J.P.W.F. Lakke, bijz. hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen/chef de clinique Neurologische Kliniek van Academisch Ziekenhuis Groningen van Rijksuniversiteit Groningen, wonende aldaar; drs. A.H.H.M. Mathijsen, bibliothecaris faculteit Diergeneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht, Bilthoven; drs. B.J.M. Morselt, coördinator Instituut Vervolgopleidingen Tu Eindhoven, Oirschot; R.A. Pijlman, inspecteur min. O & W Zoetermeer, Kropswolde; J. de Rooij, hoofdred. Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) in Nijmegen, Amsterdam; P.C. Schravendeel, oud-rector openbare scholengemeenschap De Randijk in Nieuwegein, wonende aldaar; mr. F.H.L. Schut, ambtenaar min. O & W Zoetermeer, Wassenaar; dr. H. Steneker, insp. alg. voortgezet onderwijs min. O & W Zoetermeer, Baexem; drs. H.J. Vader, rector Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg, Biggekerke; prof.dr. C.W.M. Verhoeven, oud-hoogl. Universiteit Amsterdam, Den Bosch; dr. P.E.L. Verkuyl, oud-universitair hoofddocent RU Groningen, Haren; J.M. Wijlaars, insp. Basisonderwijs min. O & W Zoetermeer, Helmond.

Ridder Orde Oranje-Nassau: W.C. Bauer, oud-coördinator Ontwikkelingstechniek en oud-hoofd Fijnmechanische afdeling Gorlaeus Laboratoria van Rijksuniv. Leiden, Alphen aan den Rijn; J. Beeftink, oud-dir. Gereformeerde mavo in Zuidhorn, wonende aldaar; P.J.M. de Bekker, oud-dir. scholengemeenschap Hilsondis in Gilze, Rijen; drs. J. Blokland, secr. Staatsexamencommissie Accountants-Administratieconsulenten in Bergen, wonende aldaar; W.A. Boerrigter, oud-stafdirecteur public relations en voorlichting en acquisitie Midland College in Amersfoort, Scherpenzeel; ing. P.G.M.Th. Boot, bedrijfsingenieur meerfasenstromingen Vakgroep Werktuigbouwkunde Ontwerpen en Construeren TU Eindhoven, Leende; J.W. van den Bos, oud-docent/oud-decaan Reformatorische scholengemeenschap Guido de Brès in Rotterdam, Krimpen aan den IJssel; J.H. Breeschoten, oud adjunct-dir. Koninklijke Academie Beeldende Kunsten van de koninklijke Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Theater te Den Haag, wonende aldaar; B.J. Brefeld, oud-dir. Raahorst-mavo in Haaksbergen, wonende aldaar; A.H. Brouns, oud-docent aan de Technische School Weert, Heel; P.W. van Buuren, oud-dir. basisschool De Ark in Dedemsvaart, wonende aldaar; A. van der Bij, oud-dir. Willem Kroezeschool voor christelijk mavo in Waskemeer, wonende aldaar; H. Carrière, lid hoofdbestuur van de Vereniging tot bevordering Electrotechnisch Vakonderwijs in Nederland (V.E.V.), Breda; A.H.M. van Ditshuizen, oud-dir. mavo Raesfelt in Delden, Stad Delden; J.F.M. DuVhues, oud-adjunct-dir. Dag-/Avondcollege Noordoost-Brabant in Uden, Mill; J. Euwema, oud-dir. Koningin Beatrixschool voor basisonderwijs in Berkel en Rodenrijs, wonende aldaar; drs. J.H. Grevers, docent Christelijke Scholengemeenschap Westland Zuid te Vlaardingen, Voorburg; dr. P.D. 't Hart, Utrecht; H. Heersink, docent Irene-mavo te Dinxperlo, wonende aldaar; H.M. van Huet, docent Blariacumcollege te Venlo-Blerick, Broekhuizenvorst; J. Huisman, oud-voorz. centr. directie De Stadspoort, college voor Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorg Onderwijs (MDGO) in Groningen, Hoogezand; ing. E. Jager, oud-hoofd onderwijsadministratie faculteit der geneeskunde Rijksuniversiteit in Groningen, Bedum; J.H. Jansen, oud-conrector Johannes Fontanus College te Barneveld, Putten; ing. J.F. Jonker, medew. faculteit der civiele Techniek/medewerker faculteit der wijsbegeerte en technische maatschappijwetenschappen van de TU Delft, Voorburg; J.B.A. Kamp, ambtenaar Informatiseringsbank ministerie van onderwijs en wetenschappen in Groningen, Noordhorn; A.H. van Keken, oud-docent Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs College Nieuwland te Nijverdal, Hellendoorn; J.P.J. Kil, oud-dir. John F. Kennedyschool voor basisonderwijs in Weert, wonende aldaar; H.A. Klijn, oud-ambtenaar min. van O & W Zoetermeer, Rijswijk; drs. H.J.A. Konings, docent bisschoppelijk college te Echt, Montfort; mevr.mr.drs. M.J. Krans, oud-coördinator avondopleidingen Hogere Economische School in Amsterdam, Vijfhuizen; J. Kuipers, oud-docent Praedinius Gymnasium in Groningen, Paterswolde; P.F.M. van Lierop, Weert; F.A. van Mameren, Geldrop; M.H. Mommers, oud-regionaal consulent Regionaal Orgaan Leerlingwezen Limburg in Maastricht, wonende aldaar;mevr. E. Nieland-van Veen, oud-docent Gereformeerde Hogeschool voor Beroepsonderwijs in Zwolle, Ommen; H.A. Nijs, oud-docent Philips van Horne scholengemeenschap in Weert, wonende aldaar; G.J. Obdeijn, oud-conrector Mill-Hill College in Goirle, Oud-Turnhout (België); drs. I.M. Philips, docent Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam, Middelie; H.P.H. Piepers, plv. rector Antonius Doctor College in Kerkrade, wonende aldaar; B.C. Poot, oud-dir. Haduard mavo in Hazerswoude-Dorp, wonende aldaar; C. Poot, oud-docent christelijke mavo De Hoge Noord in Pijnacker, wonende aldaar; W. Pop, ambtenaar min. O & W Zoetermeer, Maassluis; ing. J.L.C. van Rest, beleidsmedew. onderwijs en onderzoek bij de faculteit technische natuurkunde van de TU Eindhoven, Helmond; A.F. Retz, oud-dir. Sigma College in Maastricht, wonende aldaar; F.M. Ringnalda, oud-dir. Christelijke Lerarenopleiding Basisonderwijs De Him van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland in Sneek, Joure; J.A. Roelofs, oud-docent R.K. Gymnasium Beekvliet in St. Michielsgestel, Boxtel; J. Rozema, Arnhem; Th.M.C. Schoonderwoerd, Oudewater; W. Slob, oud-bedrijfsleider faculteit Diergeneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht, wonende aldaar; P.J. Sluis, Waalwijk; E.H.M. Snellen, oud-conrector Peelland-College in Deurne, wonende aldaar; J. Steenwijk, oud-docent/oud-decaan Bogerman College in Sneek, wonende aldaar; A.G. Tammenga, oud-dir. openbare basisschool Niekerk, wonende aldaar; W.D. Verrijk, chef computercentrum Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Amsterdam, Amstelveen; H.M.J. Verstijnen, oud-moderator/oud-docent aan de scholengemeenschap De Ruivert in Oss, Heeswijk-Dinther; mevr. H.M. Visser, oud-adjunct-directeur Algemene Christelijke Scholengemeenschap Gysbert Japicx College in Bolsward, wonende aldaar; S. Visser, oud-plaatsvervangend rector van het christelijk college Prins Willem-Alexander in Leerdam, wonende aldaar; A. van Vliet, oud-docent Mercatuscollege in Rotterdam, Zwijndrecht; mevr. A. Willering, oud-leerkracht De Moerbosch in Apeldoorn, wonendealdaar; J.F. de Winter, vakbondsconsulent Universiteit van Amsterdam, Purmerend; A.G. Wijkstra, 1e laboratoriumtechnicus C Vakgroep Experimentele Natuurkunde Universiteit van Amsterdam, Badhoevedorp.

O & W en BZ

Officier Orde Oranje-Nassau: prof.ir. W.F.T. van Ellen, hoogl. Internationaal Instituut voor Hydraulic and Environmental Engineering in Delft, Heilige Landstichting.

O & W en EZ

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof.dr. A. Bosman, hoogl. RU Groningen, wonende aldaar; prof.dr. H. Bouma, buitengewoon hoogl. Technische Universiteit Eindhoven/directeur Instituut voor Perceptieonderzoek TU Eindhoven/lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Utrecht; dr. P. Kramer, oud-voorz. Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) in Den Haag, Waalre.

O & W en FINANCIëN

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof.mr. Ch.P.A. Geppaart, hoogl. aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg/lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Tilburg.

O & W en JUSTITIE

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: dr. C.C.A. Voskuil, oud-directeur T.M.C. Asser Instituut in Den Haag, Naarden.

Officier Orde Oranje-Nassau: ds. J.A. Eekhof, oud-academiepredikant Rijksuniversiteit in Leiden, wonende aldaar.

Ridder Orde Oranje-Nassau: W.H. Poelstra (broeder Reginald), Ossendrecht.

O & W en VenW

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof.dr.ir. J. Schijve, oud-hoogl. Technische Universiteit Delft, Pijnacker.

O & W en WVC

Officier Orde Oranje-Nassau: prof.dr. K. Knol, bijz. hoogl. Rijksuniversiteit Groningen/hoofd afd. Kinderlongziekten Academisch Ziekenhuis bij RU Groningen, wonende aldaar.