Militairen ingezet als bewaarder in strafgevangenissen

DEN HAAG, 29 APRIL. Op korte termijn zullen ongeveer honderd militairen het leger verlaten om te gaan werken als bewaarder in strafgevangenissen. Bovendien is Defensie in gesprek met Justitie over de herplaatsing van overtollig defensiepersoneel bij de politie in de grote steden. Dit verklaren woordvoerders van de ministeries van defensie en justitie.

De eerste zes militairen beginnen maandag in de strafgevangenis Nieuw Vosseveld in Vught aan een opleiding voor hun nieuwe functie. Zij zullen worden ingezet als penitentiair inrichtingswerker in de jeugdgevangenis die met 144 cellen wordt uitgebreid.

Tussen de ministeries van justitie en defensie is afgesproken dat overtollig militair personeel met voorrang voor een baan in het gevangeniswezen in aanmerking komt. Het is nog niet duidelijk hoe groot het totale aantal militairen is dat uiteindelijk zal afvloeien naar Justitie. Wel zijn er behalve over Vught reeds gesprekken over het herplaatsen van militairen bij de nieuwe gevangenis Torentijd in Middelburg en bij de geplande gevangenis voor vreemdelingen in de Willem I kazerne in Tilburg.

Ten gevolge van de inkrimping van de krijgsmacht wordt de komende jaren rekening gehouden met 1.500 gedwongen ontslagen. Bij de herplaatsing zullen volgens Justitie “de normale selectiecriteria” worden gehanteerd: minimaal een MAVO-diploma, en daarnaast geestelijke en lichamelijke weerbaarheid. De kandidaten mogen verder niet jonger dan 24 en niet ouder dan 48 jaar zijn. “Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een militair”, aldus een woordvoerder van Defensie.

Niet bekend

De strafgevangenis in Vught geldt als een pilotproject. Naar verwachting zullen daar ongeveer twintig militairen aan het werk kunnen. Zij zullen in eerste instantie niet worden ingezet in de tijdelijke Extra Beveiligde Inrichting (EBI) die op korte termijn op het terrein van Nieuw Vosseveld wordt geopend. “Dat moet een keurkorps worden van mensen die een zware weerbaarheidstraining hebben gehad”, aldus een justitiewoordvoerder.

Thans heeft Justitie de beschikking over 7.650 cellen. Eind 1996 moet dat aantal zijn opgevoerd tot een kleine 10.000. Aangezien de verhouding gedetineerden/gevangenispersoneel een op een is zullen er dus ruim 2.300 nieuwe functies vervuld moeten worden. De ex-militairen kunnen overigens ook in bestaande strafinrichtingen worden ingezet, aldus een woordvoerder van Justitie.

De bonden voor militair personeel reageren positief op de overstap naar het gevangeniswezen, vooropgesteld dat dit “op vrijwillige basis” gebeurt. Een woordvoerder van VBM/LKV wijst in dit verband op eerder gedane uitspraken van politici, die volgens hem de indruk zouden kunnen wekken dat “het gaat om zakken zand, die je van de ene plek naar de andere verplaatst”.