Lagere Rijn

In W&O van 15 april pleiten P. van Andel en J.W. Boehmer voor een economisch onderzoek naar het in elkaar schuiven van de projecten rivierbedverdieping (in plaats van dijkverhoging), sanering van rivierbodems en aanleg Betuwelijn.

Aangezien het nu in hoofdzaak gaat om dijkversterking in plaats van dijkverhoging en bodemsanering beperkt zal blijven tot plaatsen waar baggeren absoluut noodzakelijk is, zal combinatie van deze werken met het bouwen van een eventuele spoortunnel tussen Rotterdam en Lobith, waar dan ook geprojecteerd, weinig voordeel kunnen opleveren. Grond vrijkomend bij de tunnelbouw zou naar de dijken kunnen gaan en grond verwijderd bij sanering van rivierbodems zou niet terug hoeven te worden gestort. Het laatste voordeel is misschien iets voor de volgende eeuw. Het enige wat nu zin heeft is goed contact tussen de bouwers van de eventuele tunnel en de dijkbouwers. Als partijen voordeel kunnen behalen zullen zij dat zeker doen. Een economisch onderzoek heeft geen zin en geen goed genformeerd Kamerlid zal daarom vragen.