Kabinet Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Ridder Orde Oranje-Nassau: L.M.I. van Gool, voorz. Bond van Gepensioneerden Ned. Antillen en Aruba.

Officier Orde Oranje-Nassau, bij bevordering: F.L. Davelaar, musicus en acteur, Curaçao.

Officier Orde Oranje-Nassau: A.F. Baank, griffier gemeenschappelijk Hof van Justitie Ned. Antillen; E.J. Halabi, alg.dir. Halabigroep, Curaçao; F.D. Leo, Curaçao; M.S. Voges, dir. kath. onderwijs Sint Maarten, voorz. kath. onderwijs Sint Eustatius, lid Raad van Bestuur University Sint Maarten.

Ridder Orde Oranje-Nassau: S. Bakker, arts, Sint Eustatius; J.S. Betrian, ondervoorz. en bondscoach van de Curaçaose en Ned. Antilliaanse Gewichtheffersbond, Curaçao; J.S. Blijd, dir. rooms-kath. middelbare technische school, Curaçao; J.A. Bloem, onderwijsdir. Curaçao, Curaçao; F.J.I. Booi, hoofd depart. Cultuur en Opvoeding, Bonaire; I.A.Z. Falbru, mededir. Curaçaose Hypotheekbank N.V., Curaçao; W.A. Gambier, voorm. lerares wiskunde, Curaçao; H. Gerharts, zakenman, Curaçao; L.M.I. van Gool, voorzitter Bond gepensioneerden van de Ned. Antillen en Aruba; E.G. Jonis, leraar, Curaçao; J.M. Llewellynn-Vicento, directrice kinderverblijf Villa Maria, Curaçao; E.R. Mambi, voormalig hoofd Centraal Bureau Registratuur, Curaçao; Ch.J. Penso, sociale en culturele activiteiten, Curaçao; C.M. St. Jago-Beaumont, leerkracht, voorz. Stichting Thuiszorg Bonaire, Bonaire; H. Verhoef, leraar, Bonaire; J.C.J. Wallé-Barendsma, hoofd afdeling Registratuur en Archief van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de Ned. Antillen in Nederland, Nederland.

ARUBA

Officier Orde Oranje-Nassau: O.R. Wever, medisch specialist, Aruba.

Ridder Orde Oranje-Nassau: A.H. Gibbs, inspecteur politie 2e klasse, Aruba.