Israel laat Palestijnen terugkeren

TEL AVIV, 29 APRIL. Israel heeft gisteren ingestemd met de terugkeer van dertig tussen 1967 en 1987 uitgewezen Palestijnen. Vanmorgen kondigde Israel aan dat vijfduizend Palestijnen in het kader van familiehereniging in de bezette gebieden kunnen blijven. Israel stond tot dusverre in de zomermaanden familiebezoeken toe op voorwaarde dat de Palestijnse bezoekers in september de bezette gebieden weer zouden verlaten. Deze beperking is thans komen te vervallen.

Gisteren bevestigde minister van politie Moshe Shahal dat in de bezette gebieden een Palestijnse politiemacht van vierduizend man zal worden gevormd. De Palestijnse politieagenten zullen lichte wapens krijgen en van het Israelische politie uniform afwijkende kleding dragen.

Israel heeft zich bovendien bereid verklaard vrijwel alle bestuursfuncties van het militaire bestuur aan de op te zetten Palestijnse bestuursautonomie over te dragen, inclusief controle over 60 procent van het land, het innen van belastingen en wetgevende bevoegdheden. Deze Israelische gebaren en intentieverklaringen zijn bedoeld om het hervatte Israelisch-Palestijnse vredesoverleg in Washington nieuw leven in te blazen.

De Palestijnse woordvoerster Dr Hanan Ashrawi heeft gisteren in de Amerikaanse hoofdstad het Israelische besluit om de dertig uitgewezen Palestijnen te laten terugkeren omschreven als “het begin van de ontmanteling van de uitwijzingspolitiek” en als zodanig positief genoemd. Van Israelische zijde wordt er de nadruk op gelegd dat in het bijzonder de terugkeer van de uitgewezen Palestijnen is bedoeld om de positie van de Palestijnse delegatie in Washington ten opzichte van de nogal kritische en sceptische achterban te versterken.

Via de VS hadden de Palestijnen Israel opgeroepen 50 Palestijnen naar huis te laten terugkeren. Kennelijk op grond van veiligheidsredenen heeft Israel in ieder voorlopig een veto uitgesproken over repatriatie van enkele zwaargewichten van de PLO, zoals Mohammed Milhem, de uitgewezen burgemeester van Halhul. Onder de wel terugkerende Palestijnen bevinden zich Ruhi Khatib, de ex-burgemeester van (Oost-)Jeruzalem, Abdul Jawad Salah, de ex-burgemeester van Al-Bira en dr Hanna Nasser, rector van de universiteit van Bir Zeit.