Iets minder Nederlanders koninklijk onderscheiden

DEN HAAG, 29 APRIL. Iets meer dan 2.300 Nederlanders krijgen dit jaar een koninklijke onderscheiding in verband met Koninginnedag. In totaal worden 2.356 mensen, onder wie 285 vrouwen, onderscheiden. Vorig jaar bedroeg het aantal gedecoreerden 2.360.

In de loop van het jaar worden nog ruim 2.000 mensen onderscheiden, zodat het aantal gelauwerden ongeveer 5.000 zal bedragen. In de jaren tachtig waren dat er enkele duizenden meer. Een reden voor de dalende trend is het feit dat niet zoals vroeger bepaalde functies automatisch worden beloond. Er wordt nu scherper gekeken naar wat mensen presteren.

De hoogste koninklijke onderscheiding die dit jaar wordt toegekend, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, valt ten deel aan mr. A.R. Bloembergen, oud-raadsheer in de Hoge Raad, mr. S. Royer, president van de Hoge Raad, en de directeur-generaal belastingen bij het ministerie van financiën, C. Boersma. Gisteren werd deze onderscheiding eveneens uitgereikt aan de scheidende president van de Amsterdamse rechtbank, mr. B.J. Asscher, en aan de procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof, mr. A.J. Kalthoff.

Een aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, onder wie D66-senator mr. J.J. Vis en het Tweede-Kamerlid J.D. Blaauw (VVD).

Pag.7: Eremedaille in toekomst een "graad'

Ook de nationale ombudsman, mr.drs. M. Oosting en hoofdcommissaris E. Nordholt van de Amsterdamse politie is de onderscheiding van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw ten deel gevallen. Prof.dr. D.J. Wolfson, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid alsmede de hulpbisschoppen van het bisdom Utrecht, mgr. J.A. de Kok en mgr. J.B. Niënhuis en de voorzitter van Raad van Bestuur van Wolters Kluwer ir. M. Ververs hebben eveneens deze onderscheiding ontvangen.

Twaalf ambassadeurs en 24 burgemeesters onder wie burgemeester Paats van Alphen aan den Rijn zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook de schrijver Cees Nooteboom, de musicus Reinbert de Leeuw en tv-producent J. van den Ende is deze onderscheiding ten deel gevallen.

Graficus en schilder Kurt Löb is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, evenals PSV-doelman Hans van Breukelen, de atlete Elly van Hulst, ex-wielrenner Henk Lubberding, André van Duin, tekenaar Rien Poortvliet en cabaretier Herman van Veen.

Op dit moment ligt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot herziening van het decoratiestelsel. Het voorstel voorziet onder meer in het afschaffen van de eremedailles, waarvoor in de plaats een graad zou moeten komen onder die van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Over het voorstel wordt wellicht nog voor het zomerreces door de Kamer gestemd.

Elke staatsburger kan iemand op grond van zijn of haar bijzondere verdiensten voordragen voor een onderscheiding. Per brief wordt de burgemeester van de voordacht in kennis gesteld en wordt vervolgens gevraagd te bevorderen dat de onderscheiding wordt toegekend.