Herindeling provincies gebeurt "zonder dwang'

DEN HAAG, 29 APRIL. Staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) ontkent dat zij dwang uitoefent bij de bestuurlijke hervorming van Nederland. Het standpunt van de regering in de overlegnotitie over de herindeling van Nederland buiten de zeven grootstedelijke gebieden van 59 in 28 samenwerkingsgebieden, moet worden gezien als een “voorlopig coördinerend” standpunt. Dat zei de bewindsvrouw gisteren in een debat in de Tweede Kamer over de bestuurlijke vernieuwing van Nederland.

Zowel PvdA als VVD en D66 vinden dat de overlegnotitie teveel de indruk geeft van een blauwdruk. PvdA-afgevaardigde De Cloe vroeg De Graaff-Nauta om uitleg over het “dreigement” in de nota dat de regering de Wet Gemeensc happelijke Regeling zal wijzigen als de provincies in hun voorkeuren te veel afwijken van de indeling die de regering heeft gemaakt. De Graaff-Nauta zei alleen aan wetswijziging te denken “als daar zeer zware redenen voor zijn”. Welke dat zijn, zei ze er niet bij.

Ook het VVD-Kamerlid Wiebenga vindt de notitie “te kort door de bocht”. Bepaalde keuzen, zoals het opdelen van Flevoland als Almere kiest voor het grootstedelijke gebied Amsterdam, vindt hij onvoldoende gemotiveerd. Na die opmerking schoot De Graaff-Nauta uit haar slof. “Misschien zit ik zo wel in elkaar. Ik kan toch niet alles al opschrijven voordat ik met de betrokken provincies ga praten over het vaststellen van de grenzen van de gemeentelijke samenwerkingsgebieden”, aldus de bewindsvrouw.

De komende twee maanden zal de staatssecretaris overleggen met de provincies om tot overeenstemming te komen over de grenzen van de samenwerkingsgebieden, die officieel door de provincies moeten worden vastgesteld. “De provincies stellen die grenzen vast. Wat daaruit komt, ligt nog niet vast”, aldus De Graaff-Nauta. Dat zij daaraan in ieder geval in Flevoland een zware dobber zal krijgen, bleek eerder deze week toen de ambtenaren van deze provincie, die zeven jaar geleden in het leven werd geroepen, in Den Haag demonstreerden.

D66-afgevaardigde Scheltema was van mening dat De Graaff-Nauta de ontwikkelingen buiten de zeven grootstedelijke gebieden te veel in de richting van vrijblijvende samenwerking stuurt. Zij meent dat sommige gebieden, zoals Twente, nu al op een dusdanige manier samenwerken dat het mogelijk moet zijn dat deze gebieden straks ook onder de zogenoemde Kaderwet vallen. Zij diende een motie in waarin zij vraagt om aanpassing van de Kaderwet.