Gevaar voor hartziekten bij vrouwen met buikvet

ROTTERDAM, 29 APRIL. Dikke vrouwen met relatief veel buikvet en weinig heup- en billenvet boeken waarschijnlijk de grootste gezondheidswinst als ze afvallen. Dit schrijft ir. R. Leenen in haar proefschrift waarop ze gisteren promoveerde aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.

Wie afvalt met het oog op een langer en gezonder leven en niet zozeer om de esthetiek, zal het eerst aan het gevaar van hart- en vaatziekten en aan suikerziekte denken. Dikke mensen hebben een grotere kans die ziekten te krijgen. Het cholesterolgehalte in het bloed, en dan vooral het gehalte aan ”slecht' cholesterol (LDL-cholesterol) is een goede voorspeller voor hart- en vaatziekten. Bij vrouwen met veel buikvet is dat LDL-cholesterolgehalte ongunstiger dan bij mannen met buikjes en bij mannen en vrouwen die juist veel vet op heupen en billen hebben.

Samen met Leenen promoveerde ir. K. van der Kooy. Uit haar onderzoek bleek dat vier van de vijf mensen die flink afvallen (in de orde van 10 kilo) een jaar later echter weer op hun oorspronkelijke hoge gewicht zijn. De vetverdeling tussen buik en heup, die tot een appel- of peervorm leidt, verandert bij afvallen: het buikvet verdwijnt sneller.

De gezondheidswinst van afvallen wordt, schrijven de promovenda, waarschijnlijk alleen verkregen als het gewicht na afvallen laag blijft. En dat is voor de meeste mensen een probleem. Afwisselend afvallen en weer aankomen is, zo blijkt uit ander onderzoek, slechter voor de gezondheid dan op een constant gewicht blijven, ook al is dat iets hoger dan normaal.

Bij afvallende appelvrouwen gaat het gehalte van het goede HDL-cholesterol omhoog en dat van het mannelijke geslachtshormoon testosteron omlaag. Bij appelmannen gebeurt dat niet. De gevonden verandering klopt met de onderzoeksresultaten van drs. B. Zaadstra van het Instituut voor Preaventieve gezondheidszorg van TNO in Leiden. Zij vond dat appelvrouwen moeilijker zwanger worden dan peervrouwen. Dit zou niet met de lichaamsvorm, maar met de hormoonbalans samen hangen.