"Geen verandering in museumbeleid'; Werkgroep neemt taken geschorste Frans Haks over

GRONINGEN, 29 APRIL. De gemeente Groningen en het bestuur van het Groninger Museum hebben een werkgroep benoemd die de taken van museumdirecteur Frans Haks zal overnemen. Haks werd vorige week geschorst. Hij wordt strafrechtelijk vervolgd wegens opzetheling, omdat zijn partner vijf jaar lang ten onrechte een RWW-uitkering heeft genoten zonder dat hij had opgegeven dat hij samenwoonde met de museumdirecteur.

De dagelijkse leiding van het museum is overgenomen door de interim-managers R.R.M. Vernooij (47) en J. Heldoorn (37). Zij werden vorig jaar al aangesteld in verband met een reorganisatie binnen het museum. In de werkgroep hebben behalve de twee managers ook de algemeen directeuren van de diensten Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken en Kunst en Cultuur van de gemeente zitting. De werkgroep moet zich behalve met de organisatie bezighouden met de voorbereiding van de opening van het nieuwe museum eind volgend jaar, de inrichting ervan en de museale invulling. Ook op financieel vlak geeft de werkgroep ondersteuning.

Binnen enkele weken presenteert de werkgroep een plan van aanpak voor het museumbeleid. Volgens voorzitter G.F. Dippel van het museumbestuur zal er waarschijnlijk een aparte persoon of groep worden aangesteld die gedurende de afwezigheid van Haks verantwoordelijk is voor de museale invulling. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de artistieke invalshoek van Haks en diens tot nu toe gevoerde museumbeleid "onverminderd' zullen worden voortgezet.

Haks verblijft nog in Amerika en wordt deze week in Groningen terug verwacht. Hij was onder meer op dienstreis voor overleg over de tweede fase van de nieuwbouw en de inrichting van het nieuwe museum. De nieuwbouw loopt door het wegvallen van Haks geen vertraging op, aldus Dippel. Wel komt Haks' schorsing volgens hem "ongekend ongelegen'.

Haks is de grote initiator van de nieuwbouw van het Groninger Museum, in het Verbindingskanaal tegenover het NS-station, waaraan nu druk gebouwd wordt. Gedurende zijn schorsing zal Haks wel worden geraadpleegd over de inrichting van het nieuwe museum. Hij moet volgens het ambtenarenreglement beschikbaar blijven voor informatieoverdracht. De bouw van het Groninger Museum (kosten 47 miljoen) kon mede gerealiseerd worden door een gift van 25 miljoen gulden van de Gasunie.