Fraude

De bespreking van het boek van Frank van Kolfschooten wekt de indruk als zou prof.dr. G.J.F. Smets haar carrière gebouwd hebben op andermans ideeëngoed. Als gepromoveerden bij en jarenlange medewerkers van Gerda Smets willen wij hierop een ander licht werpen.

Onderzoek dat onder Gerda Smets' leiding verricht werd, is uitgemond in, o.a., een wereldwijd patent. Een duidelijker blijk van originaliteit is moeilijk te vinden. Tevens werd, voortbouwend op dit werk, een STW-aanvrage toegekend. Ook hieraan ligt een zware toetsing ten grondslag. De integriteit van Gerda Smets moge ook blijken uit het feit dat dr. Stappers vorig jaar gepromoveerd is op experimenten waarbij de onderzoekshypothesen niet geconfirmeerd bleken, en dit met een commissie van nationaal en internationaal gerenommeerde wetenschappers.

Het lag waarschijnlijk niet in de bedoeling van Van Kolfschooten noch van uw redakteur om personen te benadelen. Wij zien echter hoe de gewekte indruk verwordt tot een politiek wapen voor áchter de schermen, en alleen dáár.